Eje eller leje sommerhus - eller måske en kombination

Eje eller leje sommerhus - eller måske en kombination

Coronavirus er stadig på dagsordenen både herhjemme og rundt om i verden, og det vil øge tilbøjeligheden til, at mange danskere endnu engang holder sommerferie under hjemlige himmelstrøg. Dilemmaet om hvorvidt man skal eje eller leje et sommerhus - eller måske en kombination - er derfor mere relevant end nogensinde før.

2020 bød på næsten 16.000 sommerhushandler, hvilket er 55 pct. flere end i 2019. Det er der flere faktorer, der har været medvirkende til. Bl.a. har det de seneste år været muligt at belåne sit sommerhus med 75 pct. realkreditlån, mod tidligere 60 pct., mens bundfradraget for udlejning af sommerhus gennem bureau er hævet markant fra ca. 20.000 kr. til i dag næsten 43.000 kr.

De mange tiltag har naturligvis hjulpet sommerhusmarkedet, men det er dog værd at være bevidst om, at et sommerhuskøb er en større investering, og at der er omkostninger forbundet med at eje. Når det er sagt, så kan et sommerhuskøb ikke gøres op i penge alene, da familien samtidig får et sted at holde ferier og forlængede weekender, og det skal jo også med i betragtningen, når man overvejer at købe et sommerhus. Man kan dog ved at leje sommerhuset ud en del af året få et økonomisk tilskud, som nedbringer omkostningen ved at eje et sommerhus

1. Det koster det at eje et sommerhus

Tager vi udgangspunkt i et gennemsnitligt sommerhus på 80 kvm., koster det i dag ca. 1,45 mio. kr. Mange finansierer deres sommerhus ved at optage et tillægslån i friværdien i deres helårsbolig, hvorfor vi som udgangspunkt har regnet på, at sommerhuset er 100 pct. finansieret med et realkreditlån. Vælger man et 30-årigt fastforrentet realkreditlån, giver det en månedlig omkostning til renter og bidrag på 2.050 kr. efter skat (1. år). Dertil kommer omkostninger til ejendomsskatter, forsikring, renovation og vedligeholdelse, der løber op i ca. 3.100 kr. om måneden.

Sommerhus - omkostninger ved at eje

  100 pct. realkredit (fastforrentet) 75 pct. realkredit (fastforrentet) og 20 pct. banklån
Drift (f.eks. forsikring, renovation og vedligeholdelse) 1.960 kr. 1.960 kr.
Boligskatter 1.160 kr. 1.160 kr.
Renter og bidrag efter skat (1. år) 2.050 kr. 2.300 kr.
Omkostninger i alt pr. måned
5.170 kr. 5.420 kr.
Omkostninger i alt pr. år
62.040 kr. 65.040 kr.
Antal uger i lejet sommerhus for samme beløb 14 uger 15 uger

Kilde: Arbejdernes Landsbank. Beregningen er foretaget 21. april 2021 med dagens renteniveau.
Der er ikke taget højde for el, vand og varme. Afrundet. 

En oplagt økonomisk overvejelse er, om det bedre kan betale sig at leje et sommerhus i stedet for at købe det. Hvis vi antager, at et almindeligt sommerhus kan lejes for ca. 4.500 kr. om ugen, afhængig af sæson, betyder det, at man for de ca. 62.000 kr., som det koster at eje et gennemsnitligt sommerhus, kan leje et sommerhus i 14 uger for de samme penge.

Har man ikke muligheden for at låne i friværdien i sin helårsbolig, kan man i stedet finansiere 75 pct. af købet i sommerhuset med et realkreditlån, mens resten skal finansieres med banklån og/eller opsparing på min. 5 pct. af husets værdi. Det vil naturligvis øge omkostningen ved at eje sommerhuset til ca. 65.000 kr. om året, hvilket betyder, at man skal anvende sommerhuset i 15 uger om året, hvis vi antager, at et almindeligt sommerhus kan lejes for ca. 4.500 kr. om ugen afhængig af sæson.

Vidste du, at du hos os kan få nogle af markedets stærkeste lån til sommerhus?

Vidste du, at du hos os kan få nogle af markedets stærkeste lån til sommerhus?

Læs mere og beregn

 

 

2. Sådan kan du nedbringe omkostningerne ved at eje 

Det er muligt at reducere nogle af omkostningerne ved at eje et sommerhus, hvis man i perioder henover året, lejer det ud. Tager vi udgangspunkt i de føromtalte 4.500 kr. i leje om ugen, og lader et udlejningsbureau stå for det praktiske, kan et almindeligt sommerhus indbringe ca. 2.700 kr. om ugen efter omkostninger til bureauet og skat. Det er naturligvis meget afhængigt af, hvor mange uger om året, man lejer sommerhuset ud, og hvor meget udlejningsbureauet tager i honorar.

Så meget kan sommerhusudlejning indbringe

  Udlejningspris Omkostninger til bureau og skat Indtægt efter skat
Udlejning af sommerhus pr. uge 4.500 kr. 1.800 kr. 2.700 kr.
Udlejning af sommerhus i 14 uger  63.000 kr. 25.200 kr. 37.800 kr.

Kilde: Privatøkonom i Arbejdernes Landsbank Brian Friis Helmer.

I det her eksempel er det antaget, at udlejningsbureauet tager ca. 40 pct. af indtægten. Lejer man fx huset ud i 14 uger om året, så er der også nogle uger tilbage i højsæsonen, hvor man selv kan bruge det. De 13 ugers udlejning vil forbedre økonomien i at eje sommerhuset. Det reducerer nettoomkostningen ved at eje med ca. 38.000 kr. og svarer til ca. 9 ugers leje af sommerhus.

Kraftig efterspørgsel på udlejning i 2020

Den kraftige efterspørgsel efter at holde sommerferie under hjemlige himmelstrøg kan have fået priserne på udlejning op. Hvis vi antager, at det i stedet koster 5.500 kr. at leje et sommerhus, afhængig af sæson, så betyder det, at man for de ca. 62.000 kr., som det koster at eje et gennemsnitligt sommerhus, kan leje et sommerhus i 10 uger for de samme penge.

Der er en dog en række parametre, som kan rykke på resultaterne ovenfor, såsom den fremtidige prisudvikling på sommerhuse, beliggenhed, størrelse på sommerhuset, indretningen af sommerhuset og størrelsen på honoraret til udlejningsbureauet.

 

Sommerhuskøb skal altid drives af behov og økonomi

Sommerhuskøb skal altid drives af behov og økonomi

 

 

 

Overvejer du at købe sommerhus, bør du pakke alle spekulationer om den fremtidige markeds- og prisudvikling helt væk, fokusere på, hvad netop jeres familie har behov for og har økonomi til og betragte sommerhuskøbet som en langsigtet investering.

Privatøkonom i Arbejdernes Landsbank Brian Friis Helmer

 

 

Hør om dine muligheder for at låne til sommerhus

Ring til os på 38 48 48 00 alle hverdage kl. 8-20 eller i weekenden kl. 10-16. Du kan også udfylde nedenstående formular, så kontakter vi dig telefonisk inden for to hverdage.

Dine oplysninger behandles fortroligt og vil kun blive anvendt i forbindelse med dit ønske om at blive kontaktet for et uforpligtende møde. Ønsker du at blive kunde hos os, beholder vi dine oplysninger. Ellers sletter vi dem efter 3 måneder. Du kan læse mere om bankens behandling af dine personoplysninger på al-bank.dk/persondata.