Forbehold og forudsætninger ”andelsboligberegner”

Beregningens resultater i bankens ”andelsboligberegner” er vejledende og uden forpligtelse og ansvar for Arbejdernes Landsbank. Arbejdernes Landsbank tager forbehold for fejl og mangler i oplysninger og beregninger. Hvis du vil have en præcis beregning, skal du kontakte en af bankens filialer. Beregningen kan ikke opfattes som et konkret lånetilbud, ligesom Arbejdernes Landsbank ikke er forpligtet til at tilbyde lånet.

Den endelige vurdering af, hvor meget du kan låne, og hvilken rente og løbetid, du bliver tilbudt afhænger bl. a. af andelsboligforeningens økonomi og belåningsgrad, friværdien i andelsboligen samt lånets størrelse. Herudover skal den konkrete andelsbolig og andelsboligforening godkendes til belåning af banken, og du skal leve op til bankens almindelige betingelser for kreditværdighed. Det forudsættes, at banken kan opnå 1. prioritetspant i andelsboligen samt at der etableres helkundeforhold.

Du betaler omkostninger ved optagelse af lånet, samt undervejs i lånets løbetid. Omkostningerne i beregningerne er alle anslåede og kan variere i lånets løbetid. De aktuelle priser på andelsprioritetslån fremgår af Arbejdernes Landsbanks prisblad og renteoversigt.

Renten på bankens andelsprioritetslån er variabel, og kan ændres i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser, som kan findes her. Renten beregnes af restgælden og tilskrives hvert kvartal.

Vi skal efter Finanstilsynets regler gøre opmærksom på, at Arbejdernes Landsbank ikke yder uvildig rådgivning, men kun oplyser om egne eller samarbejdspartners produkter.

Lånene i ”andelsboligberegner” skal som udgangspunkt risikoklassificeres efter gældende regler, hvis der er pant i en andel i en andelsboligforening, og lånet er etableret eller forhøjet med mere end 100.000 kr. Lånene i ”andelsboligberegner” er derfor som udgangspunkt risikomærket til ”GUL”, da de er variabelt forrentede eller afdragsfrie i hele eller dele af lånets løbetid.

Vær opmærksom på, at pr. 1. juli 2018, er der for finanssektoren indført en bekendtgørelse, som betyder, at det er et krav, at købere af en eksisterende andelsbolig fremover skal medbringe en egenudbetaling på 5% af købesummen samt 5% af den forholdsmæssige andel af gælden i andelsboligforeningen tillagt omkostninger forbundet med købet.

Der ligger følgende forudsætninger til grund for beregningen i ”andelsboligberegner”:

  • Renten er den samme i hele lånets løbetid (renten er variabel og kan ændres i henhold til bankens almindelige forretningsbetingelser).
  • Ydelsen kan variere, hvis lånet udbetales i midten af en måned.
  • De angivne ydelser på lånet efter skat er 1. års gennemsnitlige månedlige ydelse.
  • Skatteprocent på 25,6% i hele lånets løbetid.
  • Der afdrages på lånet. Det er muligt at få op til 10 års indledende afdragsfrihed på et andelsprioritetslån, hvis der er tilstrækkelig friværdi.

Spørg i en af vores filialer for yderligere information om dine muligheder.