MOT

MOT

Vi samarbejder med MOT Danmark, fordi vi mener, det er en organisation med en vigtig sag. MOT arbejder for at skabe trygge ungdomsmiljøer og robuste unge, som tror på egne værdier og styrker, og det vil vi rigtig gerne støtte op om. MOTs arbejde rundt om på de danske skoler falder godt i tråd med vores øvrige CSR-aktiviteter, hvor vi har særligt fokus på unge og uddannelse, og derfor giver det også rigtig god mening for os at bakke op om projektet og bidrage til at udbrede kendskabet til MOT.

Fakta om MOT Danmark

  • MOT er en holdningsskabende organisation, som arbejder for og med unge.
  • MOTs mål er at bidrage til robuste unge og trygge ungdomsmiljøer.
  • MOT henvender sig til 7. – 9. klasse i folkeskolen.
  • MOT bruger ung til ung-formidling, øvelser, gode fortællinger, dialog og rollespil for at gøre de unge bevidste om værdien i at træffe egne valg, tage vare på hinanden og  vise mod.