Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Tilmelding til generalforsamling

Tilmelding til generalforsamling

26. februar 2021
Gå til nyhedsoversigt

Bankens generalforsamling afholdes i år som en elektronisk generalforsamling mandag den 15. marts kl. 19.30.

Sidste frist for tilmelding er fredag den 12. marts kl. 23.59.

Tilmeld dig generalforsamlingen


Du kan læse mere om, hvordan du deltager, når du tilmelder dig.

Generalforsamlingens dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Beretning om bankens virksomhed i det forløbne år

 3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport med revisionspåtegning, jf. vedtægternes § 21, stk. 2, og godkendelse heraf.

 4. Forslag om anvendelse af overskud inden for de i vedtægternes § 22 fastsatte rammer eller om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

 5. Behandling af fremkomne forslag

 6. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at beslutte, at generalforsamlinger afholdes fuldstændig eller delvist elektronisk

 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

  En enig bestyrelse foreslår genvalg af:
   
  • Forbundsformand Per Christensen, Fagligt Fælles Forbund – 3F
  • Forbundsformand Claus Jensen, Dansk Metal
  • Direktør Lars Andersen, AE – Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
  • Direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark A/S
  • Formand Lizette Risgaard, Fagbevægelsens Hovedorganisation
  • Forbundsformand Ole Wehlast, Fødevareforbundet NNF
  • Forbundsformand Kim Simonsen, HK/Danmark
  • Advokat (H) Christian Riewe, Advokatfirmaet Bjørst
  • Hovedkasserer Ulla Sørensen, Fagligt Fælles Forbund – 3F

   Læs om kandidaternes kvalifikationer og ledelseshverv i andre virksomheder
 8. Valg af revisor

 9. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent

Årsrapport 2020

Bankens årsrapport for 2020 vil være tilgængelig fra den 1. marts 2021 via linket her:

Download årsrapporten

Du kan også sende en mail til ledelsessekretariatet@al-bank.dk, så sender vi rapporten til dig som en pdf-fil. Du skal blot oplyse aktionærnummer og navn. Skriv venligst ”Årsrapport” i emnefeltet på mailen.