Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Tilmelding til generalforsamling

Tilmelding til generalforsamling

25. februar 2020
Gå til nyhedsoversigt

Årets generalforsamling afholdes i Tivolis Koncertsal mandag den 16. marts 2020 kl. 19.30.

Ændrede forhold til bankens generalforsamling
pga. coronavirus - Læs mere

Bemærk ændret adgang: Der er i år adgang til generalforsamlingen via
Bernstorffsgade 5, 1577 København V (indgang over for Hovedbanegården).

Sidste frist for tilmelding til generalforsamlingen er torsdag den 12. marts kl. 23.59. - Benyt linket herunder.

Tilmelding til årets generalforsamling. 

Ønsker du ”Årsrapport 2019” kan du fra den 21. februar 2020 læse eller downloade denne på www.al-bank.dk.

På gensyn!

Generalforsamlingens dagsorden

 1. Valg af dirigent.

 2. Beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

 3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport med revisionspåtegning, jf. vedtægternes § 21, stk. 2, og godkendelse heraf.

 4. Forslag om anvendelse af overskud inden for de i vedtægternes § 22 fastsatte rammer eller om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

 5. Behandling af fremkomne forslag.

 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

  En enig bestyrelse foreslår genvalg af:
  • Forbundsformand Per Christensen, Fagligt Fælles Forbund – 3F
  • Forbundsformand Claus Jensen, Dansk Metal
  • Direktør Lars Andersen, AE – Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
  • Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark A/S
  • Formand Lizette Risgaard, Fagbevægelsens Hovedorganisation
  • Forbundsformand Ole Wehlast, Fødevareforbundet NNF
  • Forbundsformand Kim Simonsen, HK/Danmark
  • Advokat (H) Christian Riewe, Advokatfirmaet Bjørst.

  En enig bestyrelse foreslår nyvalg af:
  • Hovedkasserer Ulla Sørensen, Fagligt Fælles Forbund – 3F

  Af bankens Årsrapport 2019 og bankens hjemmeside www.al-bank.dk fremgår yderligere informationer om bestyrelsesmedlemmerne, deres kvalifikationer samt oplysninger om ledelseshverv i andre virksomheder.

  Læs information om kandidaterne, deres kvalifikationer samt oplysninger om ledelseshverv i andre virksomheder. 

 7. Valg af revisor.