Gå til indhold PrivatPrivat BetaErhvervAL-KontoKigDigital signering Gå til navigation

Coronavirus

For at forebygge smitte med Coronavirus følger vi i Arbejdernes Landsbank Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at undgå håndtryk, kram og anden form for tæt kontakt med vores kunder og leverandører.

Tilmelding til generalforsamling

Tilmelding til generalforsamling

25. februar 2020
Gå til nyhedsoversigt

Årets generalforsamling afholdes i Tivolis Koncertsal mandag den 16. marts 2020 kl. 19.30.

Ændrede forhold til bankens generalforsamling
pga. coronavirus - Læs mere

Bemærk ændret adgang: Der er i år adgang til generalforsamlingen via
Bernstorffsgade 5, 1577 København V (indgang over for Hovedbanegården).

Sidste frist for tilmelding til generalforsamlingen er torsdag den 12. marts kl. 23.59. - Benyt linket herunder.

Tilmelding til årets generalforsamling. 

Ønsker du ”Årsrapport 2019” kan du fra den 21. februar 2020 læse eller downloade denne på www.al-bank.dk.

På gensyn!

Generalforsamlingens dagsorden

 1. Valg af dirigent.

 2. Beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

 3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport med revisionspåtegning, jf. vedtægternes § 21, stk. 2, og godkendelse heraf.

 4. Forslag om anvendelse af overskud inden for de i vedtægternes § 22 fastsatte rammer eller om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

 5. Behandling af fremkomne forslag.

 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

  En enig bestyrelse foreslår genvalg af:
  • Forbundsformand Per Christensen, Fagligt Fælles Forbund – 3F
  • Forbundsformand Claus Jensen, Dansk Metal
  • Direktør Lars Andersen, AE – Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
  • Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark A/S
  • Formand Lizette Risgaard, Fagbevægelsens Hovedorganisation
  • Forbundsformand Ole Wehlast, Fødevareforbundet NNF
  • Forbundsformand Kim Simonsen, HK/Danmark
  • Advokat (H) Christian Riewe, Advokatfirmaet Bjørst.

  En enig bestyrelse foreslår nyvalg af:
  • Hovedkasserer Ulla Sørensen, Fagligt Fælles Forbund – 3F

  Af bankens Årsrapport 2019 og bankens hjemmeside www.al-bank.dk fremgår yderligere informationer om bestyrelsesmedlemmerne, deres kvalifikationer samt oplysninger om ledelseshverv i andre virksomheder.

  Læs information om kandidaterne, deres kvalifikationer samt oplysninger om ledelseshverv i andre virksomheder. 

 7. Valg af revisor.
Kontakt

Kontakt

Selvbetjening

Selvbetjening

Viewport