Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Disse aktier var bedst i 2016 - sådan er udsigten for 2017

Disse aktier var bedst i 2016 - sådan er udsigten for 2017

6. januar 2017
Gå til nyhedsoversigt

2016 var et meget turbulent år på aktiemarkederne og dermed også for danske investorer. Året begyndte med en skuffende udvikling i verdensøkonomien, og det smittede af på aktierne, der faldt 10-15 pct. mange steder i verden. Men især uden for Europa rettede aktiemarkederne sig hen over sommeren, da de økonomiske udsigter blev lysere.

Således endte 2016 med at blive et moderat godt investeringsår, og de fleste danskere må formentlig nøjes med et begrænset afkast på deres investeringer og pensionsopsparinger i 2016.

Sløjt år for de danske aktier

Det danske C20-indeks, der i løbet af 2017 bliver til et C25-indeks, faldt med 13 pct. i 2016. En stor kontrast i forhold til stigningen på 36 pct. i 2015.

Nedturen i 2016 skyldes primært den tunge Novo Nordisk-aktie, der faldt hele 36 pct. Årets bedste C20-aktie blev Mærsk B-aktien med en stigning på 29 pct. Mærsk-aktien tog dermed revanche for 2015, hvor den faldt 13 pct.

Amerikanske aktier igen en god investering

Investeringsmæssigt blev 2016 rigtig godt for det amerikanske aktiemarked, der steg med ca. 12 pct. Danske investorer kan endda glæde sig over, at dollarkursen steg ca. 4 pct. ift. danske kroner, så det samlede afkast for danske investorer målt i danske kroner blev på ca. 16 pct.

I 2015 steg de amerikanske aktier kun 0,3 pct., men danske investorer fik dengang et samlet afkast på ca. 11,5 pct. målt i danske kroner, fordi dollarkursen steg med ca. 11,2 pct. over for danske kroner.

Brasilien: Årets aktiekup!

Hvis man skal pege på den bedste investering i 2016 for danske investorer, så har det været brasilianske aktier! De steg med 43 pct., bl.a. drevet af stigende råvarepriser på fx olie. Samtidig steg den brasilianske valuta (real) ca. 26 pct. over for danske kroner. Dermed blev afkastet på brasilianske aktier næsten 70 pct. regnet i danske kroner!

Forventninger til 2017

De samfundsøkonomiske udsigter for 2017 er, at den moderate fremgang i verdensøkonomien fortsætter.

Den amerikanske økonomi forventes at vokse med omkring 2,3 pct. mod omkring 1,5 pct. i 2016, og det giver også begrundet håb om endnu et godt år for amerikanske aktier – selv om de allerede er højt prisfastsat, og der er risiko for hindringer og skuffelser undervejs.

Eurozonens økonomi forventes at vokse med 1-1,5 pct. mod omkring 1,5 pct. i 2016. Der er betydelig usikkerhed om væksttempoet på grund af politisk usikkerhed i Europa (eftervirkninger af Brexit og mulige euroafstemninger).

Hvordan går det aktiemarkedet i 2017?

Der er også betydelig usikkerhed om udviklingen for aktierne i 2017, men vi ser større sandsynlighed for kursstigninger end for kursfald på aktiemarkederne i USA og i eurozonen.

På den ene side er der gode argumenter for fortsat stigende aktiekurser:

  • Masser af likviditet (penge i markedet).
  • Ringe afkastmuligheder på alternativer til aktier, så aktier vil tiltrække mange.
  • Fremgang i samfundsøkonomien er normalt ”godt” for aktiekurserne.
  • Udsigt til lavere selskabsskatter i USA.

På den anden side er der også nogle faresignaler:

  • I USA har aktiekurserne nu været stigende i næsten 8 år, og aktieindekset S&P500 er mere end tre-doblet. Det er usikkert, hvordan aktiemarkedet vil reagere, hvis Fed hæver renten tre eller flere gange gennem 2017. Et tilbageslag for amerikanske aktier vil smitte af på europæiske aktier.
  • Hvis Trump skuffer, kan vækstoptimisme skifte til vækstpessimisme.
  • Stor politisk usikkerhed i Europa.

Aktieafkast i 2016 (før skat)

Indeks Lokal valuta DKK
Verden 9% 11%
USA (S&P 500) 12% 16%
Danmark (C20) -13% -13%
Europa -0,5% -0,9%
Asien 4,6% 6,6%
Latinamerika 20,8% 30,5%

De bedste C20-aktier i 2016

Aktie  
A.P. Møller Mærsk B 28,9%
Genmab 27,8%
FLS Industries 23,8%

De værste C20-aktier i 2016

Aktie  
Coloplast -12,9%
Novozymes -25,3%
Novo Nordisk -35,6%

Arbejdernes Landsbank anbefaler:

Med en fuldmagtsaftale får du en aktiv pleje af din opsparing, hvis du ønsker at investere mere end 200.000 kr. Sammen med din kunderådgiver fastlægger I din investeringsprofil, så den passer til dine ønsker og behov, og du får en portefølje med den rette fordeling af aktier, obligationer og kreditobligationer. Læs mere om fuldmagtsaftale og sammensætning.

3 gode råd til investering på egen hånd

  • Handl ikke for mere, end du er parat til at miste igen. Gør op med dig selv, hvor meget du kan tåle at tabe, og køb ikke for mere. Husk at efterlade en mindre sum penge til uforudsete udgifter på kontoen. Der bør være min. 20.000 kr., hvis du bor i lejlighed og 30.000-50.000 kr., hvis du bor i hus.

  • Læg ikke alle æg i samme kurv, men spred dine køb. Det kan du fx gøre ved at købe aktier i en investeringsforening, der har et bredt udsnit af aktier i sin portefølje, fx danske aktier eller europæiske aktier. Ingen ved nøjagtigt, hvilke lande eller brancher der klarer sig bedst i fremtiden. Køb af en enkelt aktie bør ikke udgøre mere end 5 procent af din formue. 

  • Søg rådgivning i banken om risikoprofil og placering. Har du en konto i Arbejdernes Landsbank, kan du handle aktier gennem netbank og mobilbank. Menuen er bygget simpelt op. I menuen vælger du den aktie eller investeringsforening, du vil købe. Derefter angiver du, hvor meget du vil købe for.