Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Redegørelse om temainspektion i Arbejdernes Landsbank (nyudlån til ejer- eller andelsboliger)

Redegørelse om temainspektion i Arbejdernes Landsbank (nyudlån til ejer- eller andelsboliger)

12. april 2016
Gå til nyhedsoversigt

Finanstilsynet foretog i 4. kvartal 2015 en temainspektion i A/S Arbejdernes Landsbank. Formålet var at vurdere bankens risikovillighed i forbindelse med nyudlån til finansiering af ejer- og andelsboliger i København og Århus samt at vurdere det grundlag, som banken foretog sine bevillinger ud fra.

Som det fremgår af redegørelsen konkluderer Finanstilsynets, at bankens indstillinger og kreditvurderinger er bygget op omkring en fast skabelon, som efter Tilsynets opfattelse medvirker til at sikre en fyldestgørende risikovurdering. Der blev konstateret enkelte fejl og mangler i anvendelsen af disse skabeloner.

Finanstilsynet kommenterer endvidere på, bankens bevillinger af lån til andelsboliger, eksempler på høje gældsfaktorer og efterspurgte stesstest i forbindelse med køb før salg.

”Bankens overordnede observation er, at det er en tilfredsstillende rapportering. Der er områder, hvor der skal sikres fortsat fokus, således at hvor der accepteres en lidt højere gearing, eller at kunden får lov til at købe før end, der er solgt, skal dokumentation og beskrivelser være bedre forankret”.

Temainspektionen fandt sted som led i en tværgående undersøgelse af fire udvalgte mindre og mellemstore pengeinstitutter, som alle er kendetegnet ved høj udlånsvækst, og hvor denne vækst hovedsageligt stammer fra lån til privatkunder.

Læs redegørelsen fra Finanstilsynet.