Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation

Renteændring

6. december 2014
Gå til nyhedsoversigt

Grundet udviklingen på rentemarkedet med fortsat faldende renteindtægter ved bankens genplacering af indlån varsles en nedsættelse af rentesatserne på en række indlånsprodukter med op til 0,35 procentpoint, gældende fra 6. januar 2015.

FormueFlex-produkterne nedsættes med op til 0,20 procentpoint.

Det særlige aktionærtillæg ned-sættes med 0,15 procentpoint.

Samtlige ændrede rentesatser kan ses i AL-NetBank og på kontoudskrifter pr. ikrafttrædelsesdagen.

Bankens filialer giver gerne information om de nye satser.