Gå til indhold PrivatErhvervDigital signering Gå til navigation
Videreuddannelse

Videreuddannelse

I Arbejdernes Landsbank arbejder vi hele tiden på at blive endnu bedre. Høj faglighed i hele organisationen er altafgørende for vores forretning, og derfor ser vi positivt på vores medarbejderes ønske om at dygtiggøre sig inden for deres område. Du planlægger sammen med din nærmeste leder hvert år i din PU, hvordan du kan udvikle dig, enten i dagligdagen eller via vores kursustilbud.

Videre uddannelse

FOKUS-samtalen er udgangspunktet for din udvikling

Hos os kalder vi Medarbejderudvilkingssamtalen for en FOKUS-samtale. 

Vi tror på, at kompetente og motiverede medarbejdere skaber udvikling for banken. Udgangspunktet for din drøftelse af dine karriere- og udviklingsmuligheder er de løbende FOKUS-samtaler.

FOKUS-samtalen er en vigtig brik i bestræbelserne på at skabe sammenhæng mellem bankens overordnede mål og de opgaver, du skal arbejde med. Det er afgørende, at der er en tæt sammenhæng mellem de mål, du skal nå i dit job og dine kompetencer. Det nytter ikke at være kompetent, hvis du ikke kender dine mål, og omvendt hjælper det ikke at kende dine mål, hvis du ikke har de rette kompetencer til at nå målene.

I FOKUS-samtalen vil du ligeledes få en konstruktiv feedback på adfærd, holdninger, faglighed og resultater.

Målet med FOKUS-samtalen er, at vi får afstemt forventningerne til fremtiden både i forhold til din personlige og din faglige udvikling således, at du kan udnytte dit potentiale fuldt ud til gavn for dig selv og banken.

FOKUS-samtalen vil typisk være med din nærmeste leder - dog afhængig af filialens/afdelingens størrelse, og samtalerne sker løbende hen over året.

Faglig udvikling giver resultater

Vi vægter faglighed højt i vores bank, og derfor er din faglige udvikling også et kerneområde for os. Vi tror på, at faglig udvikling giver vores medarbejdere det bedste fundament for at præstere optimalt i hverdagen og dermed også giver resultat til banken på bundlinjen.

Omdrejningspunktet for din fortsatte faglige udvikling er de løbende FOKUS-samtaler, hvor du sammen med din leder beslutter, hvilke områder du skal udvikle dig inden for i den kommende periode. 

Vi tror på, at der er mange forskellige måder at udvikle sig på, men at den vigtigste og mest oplagte måde ofte er via dit daglige arbejde. 

Udvikling som person

For at du som medarbejder kan trives i hverdagen og kan yde dit bedste, er det afgørende, at du også udvikler dig som person. 

I FOKUS-samtalerne er det centrale, hvad der giver dig værdi i jobbet, og altså herunder også, hvad der skal til for at du trives og udvikler dig som person. I samarbejde med din leder, vil I herefter finde frem til, hvordan du kan udvikle dig som person i din dagligdag eller via et af vores kursustilbud.

Vi tror på. at der er mange forskellige måder at udvikle sig på, men at den vigtigste og mest oplagte måde er ofte via dit daglige arbejde.

Kontakt

Kontakt

Selvbetjening

Selvbetjening