Ledelsesudvikling

Ledelsesudvikling

I Arbejdernes Landsbank arbejder vi målrettet med vores lederudvikling ud fra følgende ledelsesmodel:

Ledelsesudvikling

Strategi

Strategi handler om at skabe en retning og en rød tråd mellem bankens vision, forretningen og den enkeltes mål. Der er fokus på lederens overblik, fremtiden - både for banken og for sektoren - og ikke mindst udvikling af forretningen.

Drift

Med drift mener vi, fokus på udvikling og optimering af forretningen, af bankens processer og ikke mindst ressourcerne i afdelingen. Men drift handler også om prioritering, opfølgning og kvalitetssikring, samt drift og eksekvering af planer, gennem koblingen mellem ressourcer og opgaver.

Relationer

Relationer er noget helt fundamentalt i dag, derfor er dette også et punkt under vores ledelsesudvikling. Det går ud på at skabe og styrke velfungerende samarbejde både internt og eksternt. Det kan kun ske, hvis du er god til at involverer dig, gå i dialog med andre og være åben.

Medarbejder

Som leder skal du fremme den enkelte medarbejders præstation og sikre, at der er de rette kompetencer i afdelingen. Et pare vigtige nøgleord er feed back, motivation og læring.

Det personlige lederskab

Det personlige lederskab handler om viljen til at arbejde med sin egen udvikling og indsigt i selv som person. Det vil sige, arbejde med egen personlighed i forhold til rollen som leder.