Filialledelse

Filialledelse

Filialledelsen i vores filialer består typisk af en filialdirektør og en souschef. En række større filialer har teamledere, der har ansvaret for en mindre gruppe medarbejdere. 

Filialledelse

Ansvarlig for filialens drift og udvikling af filialens medarbejdere


Som filialdirektør er du ansvarlig for:

  • filialens drift og indtjening
  • forretningsmæssige aktiviteter
  • salg og markedsføring i filialen/området
  • ledelse, coaching og udvikling af filialens medarbejdere
  • at deltage i lokale netværk.

Du arbejder tæt sammen med din forretningsdirektør, og du har et ERFA-team, som du kan sparre med i forbindelse med f.eks. ledelse, kreditvurdering og markedsføring.

Som filialdirektør har du store muligheder for at sætte dit præg på både dit 'hold' og på bankens udvikling. Vores flade struktur giver dig en tæt kontakt til en person i den øverste ledelse, nemlig din forretningsdirektør.

Du har mulighed for at skabe resultater og prøve ideer af. Du er som person derfor resultatorienteret og nysgerrig af natur. Som filialdirektør forventes det, at du går forrest og optræder som et naturligt forbillede for banken, ligesom du er i stand til at skabe en god holdånd og et velfungerende team.

Aktiv del af ledelsesteamet

Som souschef bliver du en aktiv del af ledelsesteamet og de udfordringer, I som filial står overfor. Det betyder også, at du får en afgørende rolle i forhold til, at filialen når sine resultater, og filialens medarbejdere fungerer som et hold og udvikler sig. 

Som næstkommanderende i filialen, er du stedfortræder for filialdirektøren, når han/hun ikke er til stede.

Du har også din egen kundeportefølje af privat-, erhvervs- og foreningskunder, som du er ansvarlig for at servicere efter bankens kundekoncepter.

Du skal også deltage i filialens markedsføringsmæssige aktiviteter sammen med filialens kunderådgivere.

Dit ansvar er alene privatkunder

Som privatkundechef er du en aktiv del af ledelsesteamet og de udfordringer, I som filial står overfor. Det betyder også, at du får en afgørende rolle i forhold til, at filialen når sine resultater, og filialens medarbejdere fungerer som et hold og udvikler sig.

I filialdirektørens fravær, træder du ind i dennes rolle, inden for privatkundeområdet.

Som privatkundechef har din egen kundeportefølje af privatkunder, som du er ansvarlig for at servicere efter bankens kundekoncepter.

Dit ansvar er alene erhvervskunder

Som erhvervskundechef er du en aktiv del af ledelsesteamet og de udfordringer, I som filial står overfor. Det betyder også, at du får en afgørende rolle i forhold til, at filialen når sine resultater, og filialens medarbejdere fungerer som et hold og udvikler sig.

I filialdirektørens fravær, træder du ind i dennes rolle, inden for erhvervskundeområdet.

Som erhvervskundechef har din egen kundeportefølje af erhvervskunder, som du er ansvarlig for at servicere efter bankens kundekoncepter.

Kompetencer

Som leder i vores bank stiller vi krav om, at du både har stærke forretningsmæssige og menneskelige kompetencer, og kan udvikle forretningen samtidig med, at du skaber et velfungerende hold.

Menneskelige kompetencer

Du er ambitiøs og trives godt med udfordringer, ligesom du har et godt kendskab til dig selv og er bevidst om egne styrker og udviklingsområder. Du er tillidsfuld og tør at gå forrest og vise vejen for dine medarbejdere, samtidig med at du som person kan motivere og udvikle dine medarbejdere samt spotte talenterne på dit hold.

Forretningsmæssige kompetencer

Som leder er du fagligt kompetent og forstår at bruge din faglighed i hverdagen. Du kan opsætte realistiske planer for dit område og samtidig nå de opsatte mål. Herudover er du visionær og god til at udvikle dit forretningsområde.