Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

I overensstemmelse med bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder kan det oplyses, at Arbejdernes Landsbank har følgende samarbejdspartnere:


Tegnings- og formidlingsprovisioner

I overensstemmelse med bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel kan det oplyses, at Arbejdernes Landsbank modtager tegningsprovisioner og formidlingsprovisioner ved handel med investeringsforeningsbeviser og lignende fra følgende samarbejdspartnere: 

Oversigt over provisioner ved værdipapirhandel pr. 1.1. 2017

Samarbejdspartner Tegningsprovision Formidlingsprovision
SparInvest 0,00 % 0,10 % - 0,80 %
Absalon Invest 0,00 % 0,30 % - 0,92 %
Lindinger Advisor Ltd. 0,50 %  
BankInvest 0,00 % 0,10 % - 1,15 %
SydInvest 0,00 % 0,05 % - 0,85 %
Danske Invest 0,00 % 0,10 % - 0,60 %
Maj Invest 0,75 % 0,00 % - 0,75 %
SEB 0,00 % - 1,00 % 0,10 % - 0,75 %

Se en oversigt over formidlingsprovision og  årlige omkostninger i procent (ÅOP) for de enkelte investeringsforeningsbeviser: Oversigt over ÅOP for investeringsforeninger.