Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

I overensstemmelse med bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder kan det oplyses, at Arbejdernes Landsbank har følgende samarbejdspartnere:


Tegnings- og formidlingsprovisioner

I overensstemmelse med bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel kan det oplyses, at Arbejdernes Landsbank modtager tegningsprovisioner og formidlingsprovisioner ved handel med investeringsforeningsbeviser og lignende fra følgende samarbejdspartnere: 

Oversigt over provisioner ved værdipapirhandel pr. 5.4. 2018

Samarbejdspartner Tegningsprovision Formidlingsprovision
SparInvest 0,00 % 0,00 % - 0,50 %
Lindinger Advisor Ltd. 0,50 %  
BankInvest 0,00 % 0,00 % - 1,15 %
SydInvest 0,00 % 0,00 % - 0,90 %
Danske Invest 0,00 % 0,34 % - 0,62 %
Maj Invest 0,75 % 0,00 % - 0,75 %
SEB 0,00 % - 1,00 % 0,00 % - 0,60 %
Linde & Partners Kapitalrådgivning A/S 0,00 % 0,00 % - 0,75 %

Se en oversigt over formidlingsprovision og  årlige omkostninger i procent (ÅOP) for de enkelte investeringsforeningsbeviser: Oversigt over ÅOP for investeringsforeninger.