Forretningsledelsen

Forretningsledelsen

Bankens daglige forretningsledelse pr. 1. juli 2018 

Gert Jonassen     

Direktionen
Ordførende direktør 
Gert R. Jonassen

       
      Direktionen
Bankdirektør 
Jan Walther Andersen
       
undefined    

Vicedirektør
Svend Randers

       
 Finn Hansen     HR direktør 
Finn Hansen
       
 Peter Froulund     Branding & Kommunikationsdirektør 
Peter Froulund
       
 Bent Bøjden     IT direktør 
Bent Bøjden
       
 Leif Klinge     Økonomidirektør 
Leif Klinge
       
undefined    

Finansdirektør
Lone Kjærgaard

       
      Strategi og Forretningsudviklingsdirektør 
Simon Sinding Jørgensen
       
   

Projektdirektør
Charlotte Skovgaard

       
 Jesper Karlsen     Kreditdirektør 
Jesper Karlsen
       
undefinedundefined     Formuedirektør
Peter Normand
       
 Susanne Bechsgaard     Forretningsdirektør 
Susanne Bechsgaard
       
Ulrik Stærmose    

Forretningsdirektør
Ulrik Stærmose

       

    Forretningsdirektør
Ronni Tønder