Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022

Årets generalforsamling blev afholdt mandag den 15. marts 2021 kl. 19.30 i Øksnehallen i København.

Generalforsamlingens dagsorden

 1. Valg af dirigent.

 2. Beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

 3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport med revisionspåtegning, jf. vedtægternes § 21, stk. 2, og godkendelse heraf.

 4. Forslag om anvendelse af overskud inden for de i vedtægternes § 22 fastsatte rammer eller om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

 5. Behandling af fremkomne forslag.
  5A. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at beslutte, at generalforsamlinger afholdes fuldstændig eller delvis elektronisk.
 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

En enig bestyrelse foreslår genvalg af:

 • Forbundsformand Claus Jensen, Dansk Metal
 • Forbundsformand Ole Wehlast, Fødevareforbundet NNF
 • Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark A/S
 • Direktør Lars Andersen, AE – Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
 • Advokat (H) Christian Riewe, Advokatfirmaet Bjørst
 • Hovedkasserer Ulla Sørensen, Fagligt Fælles Forbund – 3F
 • Formand Lizette Risgaard, Fagbevægelsens Hovedorganisation

Samt nyvalg af:

 • Forbundsformand Anja C. Jensen, HK/Danmark
 • Professionelt  bestyrelsesmedlem Lars Holst 

Af bankens årsrapport på hjemmesiden fremgår yderligere informationer om bestyrelsesmedlemmerne, deres kvalifikationer samt oplysninger om ledelseshverv i andre virksomheder.

 1. Valg af revisor.

 2. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent

Video

Generalforsamlingen blev optaget på video - du er velkommen til at kigge med.

video Play

Generalforsamling 2023

Generalforsamlingen afholdes mandag den 13. marts 2023 kl. 19.30 i København.