Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021

Årets generalforsamling blev afholdt mandag den 15. marts 2021 kl. 19.30 som et onlinemøde.

Generalforsamling Dagsorden

 1. Valg af dirigent.

 2. Beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

 3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport med revisionspåtegning, jf. vedtægternes § 21, stk. 2, og godkendelse heraf.

 4. Forslag om anvendelse af overskud inden for de i vedtægternes § 22 fastsatte rammer eller om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

 5. Behandling af fremkomne forslag.
  5A. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at beslutte, at generalforsamlinger afholdes fuldstændig eller delvis elektronisk.
 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

En enig bestyrelse foreslår genvalg af:

 • Forbundsformand Per Christensen, Fagligt Fælles Forbund – 3F
 • Forbundsformand Claus Jensen, Dansk Metal
 • Direktør Lars Andersen, AE – Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
 • Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark A/S
 • Formand Lizette Risgaard, Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Forbundsformand Ole Wehlast, Fødevareforbundet NNF
 • Forbundsformand Kim Simonsen, HK/Danmark
 • Advokat (H) Christian Riewe, Advokatfirmaet Bjørst
 • Hovedkasserer Ulla Sørensen, Fagligt Fælles Forbund – 3F

Af bankens årsrapport på hjemmesiden fremgår yderligere informationer om bestyrelsesmedlemmerne, deres kvalifikationer samt oplysninger om ledelseshverv i andre virksomheder.

 1. Valg af revisor.

 2. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent

Video

Generalforsamlingen blev optaget på video - du er velkommen til at kigge med.

video Play

Generalforsamling 2022

Generalforsamlingen afholdes mandag den 14. marts 2022 kl. 19.30 i København.