Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020

Årets generalforsamling blev afholdt mandag den 16. marts 2020 kl. 19.30.

Generalforsamlingens dagsorden

 1. Valg af dirigent.

 2. Beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

 3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport med revisionspåtegning, jf. vedtægternes § 21, stk. 2, og godkendelse heraf.

 4. Forslag om anvendelse af overskud inden for de i vedtægternes § 22 fastsatte rammer eller om dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

 5. Behandling af fremkomne forslag.

 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

  En enig bestyrelse foreslår genvalg af:
  • Forbundsformand Per Christensen, Fagligt Fælles Forbund – 3F
  • Forbundsformand Claus Jensen, Dansk Metal
  • Direktør Lars Andersen, AE – Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
  • Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark A/S
  • Formand Lizette Risgaard, Fagbevægelsens Hovedorganisation
  • Forbundsformand Ole Wehlast, Fødevareforbundet NNF
  • Forbundsformand Kim Simonsen, HK/Danmark
  • Advokat (H) Christian Riewe, Advokatfirmaet Bjørst.

  En enig bestyrelse foreslår nyvalg af:
  • Hovedkasserer Ulla Sørensen, Fagligt Fælles Forbund – 3F

  Af bankens Årsrapport 2019 og bankens hjemmeside www.al-bank.dk fremgår yderligere informationer om bestyrelsesmedlemmerne, deres kvalifikationer samt oplysninger om ledelseshverv i andre virksomheder.

  Læs information om kandidaterne, deres kvalifikationer samt oplysninger om ledelseshverv i andre virksomheder. 

 7. Valg af revisor.

Video

Generalforsamlingen blev optaget på video - du er velkommen til at "kigge med".

video Play

Generalforsamlingen 2021

Generalforsamlingen afholdes mandag den 15. marts 2021 i Tivolis koncertsal.