Ekstraordinær generalforsamling 2021

Ekstraordinær generalforsamling 2021

 

Årets ekstraordinære generalforsamling blev afholdt mandag den 12. april 2021 kl. 19.30 som et onlinemøde.

Generalforsamlingens dagsorden

  1. Valg af dirigent

  2. Forslag om ændring af aktiernes stykstørrelse.

  3. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til forhøjelse af selskabskapitalen ved kontant indskud med fortegningsret for bankens eksisterende aktionærer.

  4. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at indgå aftale om hybrid kernekapital med konverteringsret til aktiekapital samt de dertilhørende kapitalforhøjelser.

  5. Forslag om ændring af selskabets formål.

  6. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.

Video

Generalforsamlingen blev optaget på video - se generalforsamlingen 

Generalforsamling 2022

Generalforsamlingen afholdes mandag den 14. marts 2022 kl. 19.30 i København.