Redegørelse om inspektion i Arbejdernes Landsbank

20. februar 2018

I perioden 3. oktober til 10. november 2017 gennemførte Finanstilsynet en ordinær inspektion af banken. Inspektionen omfattede alle væsentlige dele af banken så som ledelse og revision, kreditrisici, likviditetsrisici, økonomiområdet, kapitalkrav og solvensbehov, markedsrisiko, retssager, operationelle risici, afviklingsberedskab og IT området.

Banken har taget Finanstilsynets påbud om forbedringspunkter til efterretning.

Vi er tilfredse med undersøgelsen, der bekræfter os i, at vi gør meget rigtigt og samlet set er på rette spor. Der er naturligvis altid plads til forbedringer som indeholdt i Finanstilsynets påbud. Vi har igangsat arbejdet for at kunne efterleve påbuddene, og bl.a. vil vi sikre, at bankens stærke position på området for udlån til andelsboliger bliver mere tydelig i forretningsmodellen samt at der sker en tæt opfølgning og overvågning ved bevilling af boligudlån i vækstområder.

Læs redegørelsen fra Finanstilsynet.