Arbejdernes Landsbank forstærker indsatsen mod hvidvask

6. januar 2012

Finanstilsynet har i det forløbne år undersøgt, om en række danske pengeinstitutter lever op til de gældende krav og regler i forhold til hvidvaskhåndtering. Hvidvask er økonomiske transaktioner, der skal skjule, at en indtægt stammer fra en kriminel handling. Hvidvaskvejledningen blev ændret i 2010, og en afgørelse fra Finanstilsynet viser, at Arbejdernes Landsbank er et af de pengeinstitutter, som endnu ikke lever op til de skærpede regler. Banken forstærker nu indsatsen mod hvidvask.

Finanstilsynet har i løbet af 2011 undersøgt, om en række pengeinstitutter lever op til en række reviderede krav og regler om hvidvaskhåndtering. En ny afgørelse viser, at Arbejdernes Landsbank er et af de pengeinstitutter, som endnu ikke lever tilstrækkeligt op til de reviderede krav og regler i Hvidvaskvejledningen. Derfor forstærker banken nu indsatsen mod hvidvask.

”Vi tager Finanstilsynets afgørelse meget alvorligt. Det er Arbejdernes Landsbanks ansvar at sikre, at gældende regler på hvidvaskområdet overholdes i banken. Finanstilsynet har vurderet, at vi ikke gør det i tilstrækkeligt omfang på nuværende tidspunkt, og det beklager vi. Vi vil fremover sikre, at banken overholder de gældende regler. Nu opprioriterer vi bl.a. overvågningen af kundeforhold, skærper opmærksomheden på området i bankens filialer og iværksætter undersøgelser og kontrol af komplekse og usædvanlige kunde-transaktioner,” siger Gert R. Jonassen, ordførende direktør i Arbejdernes Landsbank.

Legitimering og overvågning forhindrer hvidvask

Arbejdernes Landsbank udbygger og opstrammer sine regler om intern kontrol, risikovurdering og ledelsesrapportering på hvidvaskområdet. Hvidvask betyder, at kriminelle skjuler, opbevarer, transporterer eller på anden måde er med til at sikre den økonomiske gevinst af kriminalitet. Finansielle virksomheder og andre, som for eksempel finansieringsselskaber, skal efter hvidvasklovgivningen sikre sig, at de har legitimeret deres kunder, og at kundeforhold samt atypiske økonomiske transaktioner løbende bliver overvåget.

”Vi bakker op om hvidvasklovens legitimationsregler og krav om løbende overvågning, som er fastsat internationalt med sigte på at forhindre hvidvask og finansiering af terrorisme samt at lette politiets efterforskning. Vi er meget bevidste om vores ansvar i den internationale indsats mod hvidvask af penge, og derfor sikrer vi nu, at Arbejdernes Landsbank lever op til de nye gældende regler,” siger Gert R. Jonassen.

Læs Finanstilsynets afgørelse.

For yderligere information

Kontakt ordførende direktør Gert R. Jonassen, tlf. 38 48 50 01,  direktionen@al-bank.dk.