Arbejdernes Landsbank får påbud fra Finanstilsynet

18. juli 2013

Finanstilsynet har den 12. juli 2013 givet Arbejdernes Landsbank et påbud vedrørende bankens forretningsgang for oprettelse af indlånskonti.

Påbuddet baserer sig på en konkret sag, hvor en af bankens filialer, i efteråret 2012, afviste at oprette en indlånskonto, idet klager ikke ønskede at efterkomme filialens krav om udlevering af en oversigt over klagers gæld.

Finanstilsynet har meddelt banken, at det er i strid med reglerne om god skik, at afslå oprettelsen af en indlånskonto med denne begrundelse, når der alene bedes om en indlånskonto, og ingen lån eller kredit. Finanstilsynet har påbudt banken at ændre sin forretningsgang om oprettelse af indlånskonti i overens-stemmelse hermed.

Banken har allerede i januar 2013 tilrettet sin forretningsgang i overensstemmelse hermed og udsendt en intern orientering herom, og vil nu på baggrund af Finanstilsynets påbud – for en sikkerheds skyld – ind-skærpe reglen endnu engang.

Læs Finanstilsynets afgørelse.

Kontaktperson: 

Juridisk direktør Kjeld Gosvig-Jensen, telefon 45 40 83 83 27, mail: kgj@al-bank.dk