Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Skatterådet forhøjer populært kørselsfradrag i 2022

Skatterådet forhøjer populært kørselsfradrag i 2022

26. april 2022
Gå til nyhedsoversigt

I en netop offentliggjort pressemeddelelse har Skatterådet meddelt, at de forhøjer kilometertaksten på det populære befordringsfradrag fra 1,98 kr. til 2,16 kr. Satsen gælder for transport på mellem 25 og 120 km om dagen. For transport på mere end 120 km om dagen er satsen også forhøjet fra 0,99 kr. til 1,08 kr. Ca. 1,2 mio. danskere benyttede sig befordringsfradraget i 2020 ifølge tal fra Skattestyrelsen.

Det er især de kraftigt stigende benzinpriser, som får Skatterådet til at forhøje kilometertaksten, og som altså har indvirkning på danskernes befordringsfradrag.

1,2 mio. danske pendlere kan se frem til at kunne trække en større del af deres transportudgifter fra i år. Det er naturligvis kærkomment, især for pendlere der benytter en konventionel bil, med de kraftigt stigende udgifter til brændstof in mente.

Men man skal huske på, at forhøjelsen af befordringsfradraget langt fra dækker hele den merudgift til brændstof, som pendlere i konventionelle biler har i øjeblikket. Desuden benytter mange pendlere offentlig transport, hvor prisen ikke er steget, og de får altså også del i det højere befordringsfradrag.

En højere kilometertakst vil især komme pendlere i de vest- og sydsjællandske kommuner til gavn, da det er dem der, ifølge Danmarks Statistik, pendler længst mellem deres bopæl og arbejdsplads, hvor de i gennemsnit tilbagelægger ca. 62 km om dagen.

Skatterådet skønnede ved fastsættelsen af kilometertaksterne tilbage i november, at en liter benzin i gennemsnit ville koste ca. 12,8 kr. i 2022, mens de i dag forventer 15,77 kr. pr. liter. Ved indgangen til 2022 kostede en liter benzin ca. 14 kr.* og toppede i starten af marts på ca. 17,3 kr.* I dag koster en liter benzin ca. 15,9 kr.* Det betyder, at prisen på benzin er steget med næsten 14% siden starten af året. Stigningen i benzinprisen svarer til, at en person der kører 25.000 km om året i sin bil rundt regnet skal af med ca. 4.900 kr.** ekstra, hvis man tanker til 15,8 kr. pr. liter i stedet for 12,78 kr. pr. liter.

Skatterådet fastsætter taksten for det kommende år i november måned via et skøn over bl. a. prisen på benzin og vedligeholdelse. 

* Kilde: Listepris hos OK Benzin for Blyfri 95 (E10). Afrundet.

** Det er antaget, at bilen kører 16 km pr. liter benzin. Afrundet.