Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Danskernes pensionsindbetalinger sætter rekord

Danskernes pensionsindbetalinger sætter rekord

29. november 2021
Gå til nyhedsoversigt

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at danskernes pensionsindbetalinger sætter rekord i 2020. I alt satte danskerne 123,4 mia. kr. ind på deres pensionsordning sidste år svarende til en stigning på 4% i forhold til 2019. Det er det højeste beløb i statistikkens levetid, som går tilbage til 2005. Milliardbeløbet svarer til, at danskerne i gennemsnit satte 49.041 kr. ind på pensionen i 2020. Også danskernes pensionsformue har slået rekord i 2020, hvor danskerne i gennemsnit har 910.000 kr. i pensionsformue.

Danskerne satte et rekordstort beløb ind på deres pensionsopsparing i 2020, hvor vi i alt indsatte 123,4 mia. kr. De højere pensionsindbetalinger bidrog sammen med gunstige finansielle markeder til, at danskernes pensionsformue samlet set steg i 2020.

At danskernes pensionsindbetalinger stiger er ikke noget nyt fænomen, da de seneste år også har budt på fremgang i indbetalingerne. Vi skal nemlig huske på, at danskernes pensionsindbetalinger i overvejende grad udregnes som en procentdel af lønnen, og derfor giver det god mening, at pensionsindbetalingerne er steget over de seneste år, når også lønningerne er steget.

Tallene for både pensionsformue- og indbetalinger dækker dog kun til og med 2020. Kaster vi et blik på 2021, så har de finansielle markeder overordnet set fortsat den gunstige udvikling, om end de seneste par måneder har budt på udfordrede aktiemarkeder. Fx er det danske C25-indeks steget næsten 14% i årets første 11 måneder, mens også øvrige ledende indeks rundt om i verden har pil opad. Derudover har lønudviklingen også haft positivt fortegn i 2021 og endda i højere grad end i årene forinden. Det tegner derfor til, at både pensionsindbetalinger og pensionsformuerne fortsætter den opadgående kurve og vil stige i år, når vi gør boet op for 2021. Det afhænger dog naturligvis også af udviklingen på de finansielle markeder i december.

Fremgangen i pensionsindbetalingerne er bredt funderet

Tager vi et dybere blik på pensionsindbetalingerne, så kan vi se, at der er fremgang at spore indenfor næsten alle aldersgrupper fra 2019 til 2020. I de midterste aldersgrupper 25-34, 35-44 og 45-54 år sættes der endda rekord i den gennemsnitlige pensionsindbetaling i 2020.

Også rent geografisk kan vi se, at der er fremgang i alle landets 5 regioner i 2020, hvor der i gennemsnit indbetales 56.333 kr. på en pensionsordning i Region Hovedstaden, mens der indbetales 43.961 kr. i gennemsnit i Region Nordjylland. Alle regioner sætter også rekord i 2020.

Ser vi på kønsfordelingen, så er der også fremgang at se hos både mænd og kvinder fra 2019 til 2020. Mænd indbetalte i gennemsnit i 2020 54.285 kr. til en pensionsordning, mens beløbet er 43.592 kr. for kvinder. Mænd indbetaler derfor fortsat i gennemsnit mere til pension end kvinder.