Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Danskerne er blevet rigere

Danskerne er blevet rigere

27. september 2019
Gå til nyhedsoversigt

Den gennemsnitlige dansker havde en indkomst før skat på 326.000 kr. i 2018 viser friske tal fra Danmarks Statistik. Indkomst voksende med 1,8 procent i 2018 sammenlignet med året før (tabel 1). Fremgangen i indkomsten betyder også at danskernes disponible indkomst er steget med 1,7 procent1.

Det er som økonom ikke nogen overraskelse at danskerne blev rigere i 2018. Sidste år steg lønmodtagerbeskæftigelsen med 45.000 personer og lønningerne steg med 2,5 procent, hvorfor det helt naturligt at danskerne i gennemsnit bliver rigere.

Over livet vil ens indkomst typisk stige i takt med, at man får mere arbejdserfaring og uddannelse i rygsækken.  Ser man på indkomst efter alder (tabel 2), er det derfor ikke overraskende de helt unge som har mindst. Dog topper indkomsten typisk når man er i fyrrene, og er man i slut fyrrerne vil man gennemsnitligt have en indkomst på 468.000. At den gennemsnitlige indkomst er lavere for 50+ segmentet skyldes ikke, at man falder i løn som man bliver ældre, men at denne gruppe er mindre aktive på arbejdsmarkedet, og derfor ikke modtager lønindkomst.

Tjener man mere end gennemsnittet, vil man typisk bo i Nordsjælland (se tabel 3). Den gennemsnitlige indkomst er højest i Nordsjælland, hvor en typisk person i gennemsnit har 397.000 kr. om året. Den gennemsnitlige indkomst er lavest på Bornholm, hvor man i gennemsnit har 279.000 kr. om året. I landsdelen København By kan man glæde sig over at have den største indkomst fremgang i 2018, hvor man oplevede at få 2,8 procent mere i 2018 end i 2017.

Alt tegner for at vi også bliver rigere i 2019

Der er rigtig gode udsigter til at danskerne også bliver rigere i år. Lønningerne er stadig stigende, og beskæftigelsen er i årets første syv måneder steget med knap 22.000 personer. Vi forventer at beskæftigelsen skal stige yderligere i år hvorfor der er alt mulig grund til at forvente at danskernes indkomst som helhed også stiger i år.

1 Den disponible indkomst er her udregnet ved at antage ens værdi for lejeværdien af egen bolig i 2017 og 2018 da denne først offentliggøres i november. Antagelsen er lavet for at følge Danmarks Statistiks definition.

 

Tabel 1: Indkomst for personer over 14 år

 

2017

2018

Ændring i procent

Disponibel indkomst (1)

230.000

234.000

1,7%

Indkomst før i alt før skat

320.000

326.000

1,8%

Indtægter

   

 

Løn og anden erhvervsindkomst

221.000

227.000

2,7%

Offentlige overførsler

62.000

62.000

-0,5%

Private pensioner

22.000

23.000

4,2%

Formueindkomst

13.000

12.000

-4,9%

Anden personlig indkomst

2.000

2.000

2,1%

Lejeværdi af egen bolig (1)

26.000

26.000

 

Udgifter

   

 

Renteudgifter

11.000

11.000

-5,5%

Indkomstskat

104.000

106.000

1,5%

Underholdningsbidrag

1.000

1.000

-1,7%

Anmærkninger: Disponible indkomst er indkomsten efter indkomstskat og renteudgifter. Der er afrundet til nærmeste tusinde. (1) I statistikken indgår imputeret lejeværdi af egen bolig. Dette er en teoretisk opgørelse af, den indirekte indkomst en boligejer har i form af sparet husleje og offentliggøres først til november, vi har derfor antaget samme værdi for lejeværdi af egen bolig i 2017 og 2018.

Kilde: Arbejdernes Landsbank på baggrund af Danmarks Statistik

       

Tabel 2: Indkomst efter alder

Alder

2017

2018

Ændring i procent

I alt

320.000

326.000

1,8%

15-19 år

37.000

37.000

0,7%

20-24 år

151.000

156.000

3,4%

25-29 år

249.000

257.000

3,3%

30-34 år

335.000

342.000

2,2%

35-39 år

393.000

399.000

1,5%

40-44 år

437.000

445.000

1,8%

45-49 år

460.000

468.000

1,7%

50-54 år

452.000

462.000

2,2%

55-59 år

426.000

434.000

1,9%

60-64 år

383.000

392.000

2,4%

65-69 år

300.000

301.000

0,5%

70-74 år

271.000

274.000

1,2%

Over 74 år

246.000

252.000

2,3%

Anmærkninger: Disponible indkomst er indkomsten efter indkomstskat og renteudgifter. Der er afrundet til nærmeste tusinde. I statistikken indgår imputeret lejeværdi af egen bolig. Dette er en teoretisk opgørelse af, den indirekte indkomst en boligejer har i form af sparet husleje. Den kan ikke fastsættes med fuld præcision.

Kilde: Arbejdernes Landsbank på baggrund af Danmarks Statistik

       

Tabel 3: Indkomst efter bopæl

Område

2017

2018

Ændring i procent

Hele landet

320.000

326.000

1,8%

Landsdel Byen København

330.000

339.000

2,8%

Landsdel Københavns omegn

363.000

370.000

1,8%

Landsdel Nordsjælland

392.000

397.000

1,2%

Landsdel Bornholm

277.000

279.000

0,9%

Landsdel Østsjælland

348.000

355.000

1,9%

Landsdel Vest- og Sydsjælland

295.000

300.000

1,7%

Landsdel Fyn

290.000

296.000

2,0%

Landsdel Sydjylland

306.000

311.000

1,5%

Landsdel Østjylland

313.000

319.000

2,0%

Landsdel Vestjylland

303.000

307.000

1,3%

Landsdel Nordjylland

294.000

299.000

1,6%

Anmærkninger: Disponible indkomst er indkomsten efter indkomstskat og renteudgifter. Der er afrundet til nærmeste tusinde. I statistikken indgår imputeret lejeværdi af egen bolig. Dette er en teoretisk opgørelse af, den indirekte indkomst en boligejer har i form af sparet husleje. Den kan ikke fastsættes med fuld præcision.

Kilde: Arbejdernes Landsbank på baggrund af Danmarks Statistik