Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Boligposten fylder mest i budgettet for midtjyderne

Boligposten fylder mest i budgettet for midtjyderne

11. december 2019
Gå til nyhedsoversigt

Boligposten fylder mest i budgettet for midtjyderne

En gennemsnitlig husstand på tværs af landet har et forbrug på ca. 321.700 kr. i 2018. Det er ca. 15.600 kr. mere end i 2017. Det viser netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistiks årlige forbrugsundersøgelse*. 

Dykker vi ned i tallene, så er det boligposten, som fylder mest i budgettet for de danske husstande. For en gennemsnitlig husstand er det en tredjedel af forbruget, der går til boligudgifter som fx husleje, ejendomsskat, el vand og varme. Boligudgiften udgør den største del af budgettet for husstande i Region Midtjylland (der inkluderer Aarhus) og Region Hovedstaden, hvor den udgør henholdsvis 36 pct. og 34 pct. (se tabel 1). Boligposten fylder mindst for husstande i Region Syddanmark og Region Nordjylland med 30 pct.

Det er husstande i Hovedstaden, der forbruger mest

I 2018 var det højeste forbrug i Region Hovedstaden efterfulgt af Region Sjælland på henholdsvis 365.600 kr. og 342.900 kr., mens det er lavest i Region Midtjylland med ca. 277.600 kr. i forbrug (se tabel 2).

Ser vi på kultur- og transportposten, er det disse poster som går mest frem fra 2017 til 2018. Det er i Region Sjælland, at de bruger mest på disse to poster med 50.600 kr. på transport i 2018 og 37.400 kr. på kulturposten, mens de to poster fylder mindst i Region Midtjylland (se tabel 2)

Retter vi blikket mod restaurant- og hotelbesøg er det især husstande i Region Hovedstaden, der er bruger penge her. De brugte 27.100 kr. i 2018 på denne post, mens husstande i Region Syddanmark brugte 15.800 kr. (se tabel 2).

* Forbrugsundersøgelsen fra Danmarks Statistik er baseret på en stikprøveundersøgelse, der omfatter godt 2.000 private husstande. De indsamlede data er blevet omregnet til pris- og mængdeniveauet i aktuelt år.

 

Tabel 1: En gennemsnitlig husstands forbrugsmønster i 2018, som andel af det samlede forbrug - opdelt i regioner

 

 

Gennemsnits

husstand

Hovedstaden

Sjælland

Syddanmark

Midtjylland

Nordjylland

Forbrug i alt

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Mad og drikke (inkl. tobak)

14%

14%

14%

14%

15%

15%

Tøj og sko

4%

4%

4%

4%

3%

5%

Faste udgifter til bolig (fx husleje og el)

33%

34%

31%

30%

36%

30%

Møbler, husholdningsudstyr mv.

5%

5%

5%

6%

4%

4%

Sundhed

3%

3%

3%

2%

2%

2%

Transport

14%

12%

15%

17%

12%

15%

Kommunikation

3%

2%

3%

3%

3%

3%

Fritid og kultur

10%

10%

11%

10%

9%

11%

Uddannelse

1%

1%

1%

1%

0%

1%

Restauranter og hoteller

6%

7%

5%

5%

6%

6%

Andet

9%

8%

9%

10%

10%

9%

Kilde: Arbejdernes Landsbank på baggrund af Forbrugsundersøgelsen fra Danmarks Statistik.

 

 

 

Tabel 2: En gennemsnitlig husstands forbrugsmønster pr. år i 2018, opdelt i regioner

 

Gennemsnits

husstand

Hovedstaden

Sjælland

Syddanmark

Midtjylland

Nordjylland

 

Forbrug i alt

                           321.700    

       365.600    

     342.900    

     299.300    

     277.600    

     300.200    

 

Mad og drikke (inkl. tobak)

                             45.300    

          50.000    

       47.700    

        40.800    

       42.100    

       43.800    

 

Tøj og sko

                             12.100    

          14.300    

       13.700    

        11.600    

          7.700    

       13.800    

 

Faste udgifter til bolig (fx husleje og el)

                           105.800    

       126.100    

     106.200    

        89.900    

       99.600    

       89.600    

 

Møbler, husholdningsudstyr mv.

                             15.600    

          17.300    

       18.600    

        17.200    

       10.900    

       13.400    

 

Sundhed

                               8.100    

          10.400    

          9.700    

          6.800    

          5.500    

          7.000    

 

Transport

                             44.100    

          44.500    

       50.600    

        49.500    

       34.700    

       43.600    

 

Kommunikation

                               8.400    

            8.200    

          8.800    

          8.600    

          8.100    

          8.200    

 

Fritid og kultur

                             31.300    

          34.800    

       37.400    

        28.800    

       24.100    

       32.800    

 

Uddannelse

                               1.800    

            2.200    

          2.000    

          1.700    

          1.300    

          1.800    

 

Restauranter og hoteller

                             19.900    

          27.100    

       16.400    

        15.800    

       16.400    

       18.400    

 

Andet

                             29.300    

          30.800    

       31.600    

        28.400    

       27.100    

       27.900    

 

Kilde: Arbejdernes Landsbank på baggrund af Forbrugsundersøgelsen fra Danmarks Statistik. Afrundet