Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Rentetilpasningsauktionen er skudt i gang hos Totalkredit

Rentetilpasningsauktionen er skudt i gang hos Totalkredit

24. maj 2018
Gå til nyhedsoversigt

Første auktionsdag er afsluttet for de 10.000 flekslånskunder, der skal rentetilpasses 1. juli hos Totalkredit. Selvom det ikke tyder på, at der i denne omgang bliver sat renterekorder, kan flekslånerne alligevel være godt tilfredse med første auktionsdag og det fingerpeg, det giver om det endelige resultat.

Det foreløbige resultat blev:
F1: -0,13 pct.
F3: 0,01 pct.
F5: 0,40 pct.

(Dette er inklusiv kursskæring på 0,3 for F1 og 0,2 for F3/F5).

Holder niveauet fra i dag betyder det, at F3-lånere, der har holdt fast i deres lån, får en lavere månedlig ydelse fremover. De har hidtil betalt 0,39 pct. i rente og kan nu se frem til en rente på 0,01 pct. Det betyder, at F3-lånere vil spare ca. 80 kr. på den månedlige ydelse efter skat pr. lånt million**.

F1-lånerne kan se frem til en stort set uændret månedlig ydelse. De har hidtil betalt en rente på -0,14 pct., og får altså et lille bitte nøk op til -0,13 pct.

Men det er flekslånere med F5-lån, der efter alt at dømme får den største besparelse ved rentetilpasningen i denne omgang. De har de seneste fem år betalt 1,48 pct.* i rente på deres F5-lån, og kan se frem til en rente på 0,40 pct. Det vil give dem en besparelse på ca. 250 kr. pr. måned efter skat pr. lånt million**.

Vi kender det endelige resultat i morgen den 25. maj.

*F5-lån er ikke før blevet rentetilpasset ved juli-terminen. Den forrige kontantlånsrente regnes derfor som et simpelt gennemsnit af kontantlånsrenten ved april- og oktoberterminen i 2013.

** Kilde: Totalkredit og egne beregninger. Ydelsesbesparelsen viser første års mdl. ydelser efter skat med afdrag. Tallene er beregnet på baggrund af et eksisterende lån med en restgæld på 1 mio. kr., løbetid 30 år, bidrag F1 = 1,18 pct., bidrag F3 = 1,08 pct. og bidrag F5 = 0,88 pct. De nævnte bidragssatser er gældende ved en belåningsgrad på 80 pct. Kursfradrag på 0,20 kurspoint (0,30 for F1) og efter 26,6 pct. skat. De hidtidige kontantlånsrenter dækker over tallene for hhv. 2013 (F5=1,48 pct.*), 2015 (F3=0,39 pct.) og 2017 (F1=-0,14 pct.).