Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Modelfamilie: Flere penge mellem hænderne i 2018 trods afblæst skattereform

Modelfamilie: Flere penge mellem hænderne i 2018 trods afblæst skattereform

12. januar 2018
Gå til nyhedsoversigt

Det blev ikke til den store skattereform i denne omgang. Det ændrer dog ikke på, at en typisk dansk familie har flere penge mellem hænderne i 2018 end sidste år.

Det er gode tider for dansk økonomi og det smitter også af på privatøkonomien. Generelt nyder vi godt af et lavt renteniveau, stigende lønninger og en prisudvikling, der er noget svagere end lønfremgangen.

Arbejdernes Landsbanks modelfamilie, som består af to voksne og to børn, vil i år have ca. 300 kr. mere til sig selv hver måned end i 2017. Den primære årsag er, at lønningerne stiger mere end de faste udgifter. I 2018 har vores modelfamilie udsigt til en lønstigning på 2,3 pct., mens vi kun venter, at priserne stiger med 1,4 pct. Desuden får familien en besparelse på elregningen, på grund af udfasningen af PSO-afgiften.  

Kommer regeringen i mål med det nye pensionsfradrag, kan familien desuden glæde sig over en yderligere stigning i rådighedsbeløbet på 140 kr. om måneden i år. De vil dog ikke få gavn af det målrettede jobfradrag i år, da deres arbejdsindkomst er for høj.

De seneste år har generelt været rigtig gode for modelfamilien, der har haft en uafbrudt fremgang i rådighedsbeløbet siden 2012. Siden 2012 er der kommet væsentlig mere luft i budgettet med en fremgang i familiens reale rådighedsbeløb på i alt ca. 2.700 kr. om måneden.  

Stor skattereform bliver til lille skatteaftale

Regeringen kom ikke i mål med den store skattereform, men der er lagt op til en mindre aftale, som indeholder et par af elementerne fra regeringens oprindelige udspil: det målrettede jobfradrag og et ekstra pensionsfradrag.

Det målrettede jobfradrag skal tilskynde personer med en lav indkomst til at arbejde. Som fradraget ser ud i regeringens udspil, står vores dog modelfamilie ikke til at modtage et jobfradrag i 2018, da familiens arbejdsindkomst er for høj.

Til gengæld vil modelfamilien få ekstra på kistebunden, hvis pensionsfradraget bliver vedtaget som foreslået af regeringen. Pensionsfradraget gives til indskud på fradragsberettigede pensionsordninger, hvis man har indskudt mellem 16.000 og 81.000 kr. (efter AM-bidrag). Af indskuddet får man et fradrag på 10 pct. (hvis man er under 50 år, som vores modelfamilie er), som så kan fratrækkes som et ligningsmæssigt fradrag på linje med fradrag for a-kasse kontingent.

Vores modelfamilie indbetaler til pension via en arbejdsgiverordning, og det betyder, at modelfamilien kan gøre brug af fradraget, da de indbetaler mere end 16.000 kr. om året. De kan se frem til et ekstra rådighedsbeløb på ca. 140 kr. om måneden i år, hvis forslaget vedtages.

De lave renter er til gavn for modelfamiliens privatøkonomi

Familien bor i et gennemsnitligt parcelhus på 140 kvm. Vi antager beregningsteknisk at familien køber et hus på ny hvert år, således at stigende boligpriser giver familien et lavere rådighedsbeløb. Familiens bolig er siden 2012 steget ca. 17 pct. i værdi, mens renterne omvendt er faldet. Det betyder, at familien i dag stort set sidder med den samme ydelse som i 2012 på trods af, at huset er blevet dyrere.

Grundskylden står til at stige i 2018 med ca. 800 kr. om året på landsplan. Familien skal dog ikke have penge op af lommen i første omgang. Boligskatteaftalen sikrer nemlig, at stigningen i grundskylden i perioden fra 2018 og frem først skal betales den dag, man sælger sin bolig. Her skal man dog være opmærksom på, at der løber renter på den indefrosne grundskyld, hvis ikke den betales inden 2021.  

Modelfamiliens budget 2015-2018

Kilde: Arbejdernes Landsbank. Parrets børn har samme alder (4 og 7 år) i hele perioden for sammenlignelighedens skyld. Det er antaget, at familien indefryser sin grundskyldsstigning i 2018.

Øvrige ændringer på personskatteområdet uden betydning for modelfamilien

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik lige før jul en aftale om Finansloven for 2018. På den baggrund og som følge af tidligere års vedtagne reformer, er der en række mindre ændringer på personskatteområdet i 2018. De er uden den store betydning for familiens økonomi i 2018, men er kort beskrevet herunder:

  • Beskæftigelsesfradraget er steget fra 8,75 pct. til 9,50 pct. Det giver dog ikke meget ekstra rådighedsbeløb til modelfamilien, da det maksimale fradrag kun er steget fra 30.000 kr. til 33.300 kr. Familien har ramt det maksimale beskæftigelsesfradrag både i 2017 og 2018.
  • Bundskatten stiger fra 10,08 pct. til 11,15 pct. i 2018. Det ene procentpoint af stigningen stammer fra skattereformen i 2009, hvor det samtidig blev aftalt at aftrappe og udfase sundhedsbidraget. De 0,05 procentpoint af stigningen stammer fra aftalen om udfasning af PSO-afgiften i 2016, mens den sidste stigning på 0,02 procentpoint stammer fra 2013 og 2015, hvor man hhv. afskaffede fedt- og sukkerafgiften og tilbagerullede forsyningssikkerhedsafgiften.
  • Sundhedsbidraget falder fra 2 pct. til 1 pct. som følge af skattereformen i 2009. Er helt udfaset i 2019.
  • Den grønne check falder fra at udgøre 940 kr. til 765 kr., mens den supplerende grønne check falder fra at udgøre 215 kr. til 175 kr. Det gør de pga. aftalen om afskaffelse af PSO-afgiften i 2016.
  • Den gennemsnitlige kommune- og kirkeskat er uforandret i 2018 i forhold til 2017.
  • Afskaffelse af beskatning på fri telefon har ingen betydning for modelfamiliens økonomi. Dels fordi afskaffelsen først træder i kraft i 2019, og dels fordi, at familien ikke har fri telefon via deres arbejde.

Om modelfamilien

Familien består af en mor og en far i trediverne samt parrets to børn, hvor den ene går i børnehave (4 år gammel), og den anden går i SFO (7 år gammel). Faderen er elektriker, og moderen er sygeplejerske på et sygehus. Parret er gift og betaler kommune- og kirkeskat på baggrund af gennemsnitssatser på landsplan. De er begge medlem af fagforening og a-kasse, men er ikke med i efterlønsordningen.

Familien har et gennemsnitligt parcelhus på 140 kvm. Huset er finansieret med et realkreditlån med fast rente og afdrag for 80 pct. af værdien. Derudover har familien et variabelt forrentet banklån med afdrag, som udgør 15 pct. af værdien. Prisen og finansieringen af huset afgøres af, hvad et gennemsnitligt parcelhus koster i et givent år. Det betyder, at vi kan tage højde for pris- og renteudviklingen.

Derudover har familien en række faste udgifter til el, vand, varme, renovation, ejendomsværdiskat, grundskyld, pendlerkort, forsikringer, bil, brændstof, grøn ejerafgift, institution, børneopsparing, TV, licens og internet.