Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Lavere elpriser på vej til danskerne

Lavere elpriser på vej til danskerne

26. april 2018
Gå til nyhedsoversigt

Regeringens energiudspil indeholder en væsentligt lavere afgift på el og det vil kunne mærkes direkte på danskernes pengepung. Afgifter udgør næsten 50 pct. af elprisen mens den rene betaling for el kun udgør knap 15 pct.

Det bliver markant billigere at opvarme sin bolig med el over de kommende år hvis det står til regeringen. I det netop offentliggjorte energiudspil foreslår regeringen, at elvarmeafgiften sættes ned til 15 øre/kWh i 2021 fra de nuværende 40 øre/KWh og allerede fra 1. maj i år falder afgiften til 25 øre/KWh.

Derudover foreslår regeringen også at den generelle afgift nedsættes med 25 øre fra 2019 og frem mod 2025 fra de nuværende 91,4 øre/KWh til 66,4 øre/KWh. Det vil give en besparelse for alle danskere og ikke blot de, der varmer huset op med el.

Vi har regnet på hvad den lavere elafgift vil betyde for Arbejdernes Landsbanks modelfamilie, der består af to voksne og to mindre børn. Familien opvarmer ikke deres hus med el, men har et elforbrug på ca. 4000 KWh om året.  Nedsættes afgiften med 25 øre per KWh, så vil det betyde en direkte besparelse for familien på 1000 kr. om året i 2025. Prisen på el er i forvejen faldende som følge af udfasningen af PSO afgiften. Det vil forventeligt betyde en marginalt lavere elregning til modelfamilien allerede i 2018 og et yderligere fald på godt 250 kr. i 2019. 

For en familie, der varmer huset op med en varmepumpe, anslår Regeringen en yderligere besparelse på ca. 1400 kr. om året i 2021.

Fornuftigt at sætte elafgiften ned

Ideen med grønne afgifter er grundlæggende, at prisen skal afspejle den reelle omkostning for samfundet ved et givet forbrug eller produktion. Et eksempel er luftforurening fra biludstødning, som generer mange andre end blot føreren af bilen. Ved hjælp af afgifter på blandt andet brændstof kan prisen for at køre en kilometer i bilen justeres, så den afspejler den reelle omkostning for samfundet ved den ekstra luftforurening.

I tilfældet med elafgiften på husholdningernes forbrug af el, er der dog tale om en afgift, der langt overstiger den miljømæssige skadelige effekt af forbruget. Dermed går den oprindelige ide med afgiften fløjten og forbrugerne styres mod andre energikilder, der faktisk forurener mere. Med regeringens forslag til en afgiftsnedsættelse kommer elafgiften mere på linje med den reelle samfundsøkonomiske omkostning af elforbrug.