Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Finanslov: Flere penge mellem hænderne for landets folkepensionister

Finanslov: Flere penge mellem hænderne for landets folkepensionister

20. december 2018
Gå til nyhedsoversigt

Finansloven, som blev præsenteret 30. november, er netop blevet vedtaget i Folketinget. Det er godt nyt for landets folkepensionister, som bliver tilgodeset på en række områder.

Finansloven for 2019 er faldet endeligt på plads i dag. Og landets folkepensionister kan godt begynde at glæde sig, for Finansloven indeholder en række elementer, som på forskellig vis giver ekstra pension på bundlinjen i 2019. Det er dog vigtigt at understrege, at implementeringen af Finansloven først vil ske i løbet af 2019, hvorfor der kan ske ændringer.

Alle folkepensionister får glæde af Finansloven
Folkepensionens grundbeløb og tillæg samt ældrechecken bliver sat op med ekstra 0,2 pct. i 2019 i forhold til 2018, så det svarer til den almindelige lønudvikling. Det er planen, at de tre ydelser fra 2020 automatisk vil følge lønudviklingen i stedet for den nuværende satsreguleringsprocent.

Det betyder, at alle modtagere af folkepensionens fulde grundbeløb vil få ca. 140 kr. ekstra i 2019. Modtager man også det fulde tillæg til folkepensionen, og den fulde ældrecheck, vil det samlet løbe op i ca. 400 kr. ekstra i 2019 for enlige (før skat).

Ved at folkepensionen fra 2020 står til i stedet at følge lønudviklingen, vil det betyde, at folkepensionen løftes med op til 0,3 procentpoint årligt i forhold til de nuværende regler.

Forhøjet fradragsgrænse for modregning i tillægget til folkepensionen
To af de ændringer, som giver størst fremgang i rådighedsbeløbet for landets pensionister i 2019, er forhøjelsen af en række fradragsgrænser. I dag er det sådan, at enlige pensionister må få udbetalt op til 72.600 kr. fra en privat pension, før der sker modregning i tillægget til folkepensionen. Den fradragsgrænse bliver i 2019 hævet til 87.600 kr.

Det betyder med andre ord, at en enlig pensionist, som i dag modtager tillægget til folkepensionen (men dog ikke det fulde tillæg), vil opleve en stigning i tillægget til folkepensionen på op til ca. 4.600 kr. i 2019 (før skat). Den forhøjede fradragsgrænse for tillægget til folkepensionen udfases dog over de næste 15 år.

Derudover får folkepensionister, som stadig har arbejdsindkomst ved siden af pensionen, også en gulerod. I dag har folkepensionister som stadig arbejder et bundfradrag på 60.000 kr. (efter AM-bidrag), før indtægtsgrundlaget for fx tillægget til folkepensionen opgøres. Det bundfradrag hæves til 100.000 kr., og det betyder, at en enlig folkepensionist kan få op til ca. 12.400 kr. mere i tillæg til folkepensionen i 2019, hvis de i dag tjener 100.000 kr. (efter AM-bidrag).

Også forhøjet fradragsgrænse for modregning i ældrecheck
Har man en relativ lille pension ved siden af sin folkepension, kan der også være ekstra at hente på den såkaldte ældrecheck. I dag starter modregningen i ældrechecken, hvis man fx har en udbetaling fra en privat pensionsordning på mere end 20.900 kr. (og ikke har en større formue). Den fradragsgrænse bliver i 2019 hævet til 35.900 kr., og det betyder, at en enlig folkepensionist, som i dag modtager ældrechecken (men ikke det fulde beløb), vil modtage op til ca. 5.100 kr. ekstra (før skat) i 2019 i ældrecheck.

Den forhøjede fradragsgrænse for ældrechecken udfases dog over de næste 15 år.

Ny seniorpræmie
Hvis man når sin folkepensionsalder efter 1. januar 2019, så kan der ligge en skattefri præmie og vente, hvis man fortsat arbejder i gennemsnit mindst 30 timer om ugen, fra man når folkepensionsalderen og 12 måneder frem. Den skattefri præmie udgør 30.000 kr. (2019-niveau).
Præmien udbetales efter disse 12 måneder.