Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Europakommissionen opjusterer deres prognose

Europakommissionen opjusterer deres prognose

5. november 2020
Gå til nyhedsoversigt

Europakommissionen har netop offentliggjort dens nyeste bud for væksten i Europa de kommende år. Kommissionen forudser et fald i væksten på 7,4 procent i år efterfulgt af en stigning på 4,1 procent i 2021, og 3 procent i 2022. For euroområdet forudser Kommissionen en tilbagegang i år på -7,8 procent, og en stigning på 4,2 procent i 2021 og 3 procent i 2022.

Tilbage i sommers lød deres prognose for Europa på -8,3 procent i 2020 og 5,8 procent i 2021. For euroområdet forventede de en væksttilbagegang i år på 8,7 procent, hvorefter væksten forventedes at stige med 6,1 procent. Europakommissionen er derved blevet lidt mere optimistiske omkring væksten.

Set med vores øjne er den øgede grad af optimisme i en ellers tung tid ikke ubegrundet. Væksten i Euroområdet endte i 3. kvartal på 12,7 procent mod forventet 9,6 procent og overraskede derved særdeles positivt. Desværre ser situationen i dag mere dyster ud end for blot en måned siden. Den europæiske genopretning kører i to spor, hvor industrien buldrer fremad, mens servicesektoren i den grad kæmper med restriktioner som følge af smittespredningen. Med de smitttal vi i øjeblikket desværre ser i Europa, står situationen heller ikke at ændre sig lige foreløbigt, og Kommissionens prognose forudsætter også et mærkbart fald i væksten i 4. kvartal, som dog ikke vil kunne måle sig med forårets tilbageslag.

Den europæiske genopretning har fået sværere kår, og set med danske øjne er det bekymrende. Europa er Danmarks absolut største eksportmarked, og beskæftiger derved mere end 450.000 danske arbejdsplads. En europæisk genopretning, der trækker ud, vil derved også kunne risikere at ramme Danmark.

Vi er nu stadig fortrøstningsfulde. For det første betyder den danske eksportsammensætning, at vi ikke er lige så udsatte for konjunkturudsving som mange andre lande. For det andet har alle europæiske regeringer fingeren på pulsen, og man fik en historisk hjælpepakke på 750 mia. euro indført, som også vil give gode betingelser for genopretningen. Dertil har ECB også været på banen med nye opkøbsprogrammer, og sendte ved deres møde sidste uge et klart signal om, at man var klar med yderligere hjælp, såfremt det skulle blive nødvendigt.