Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Tiltrængt lille løft til industritilliden i eurozonen

Tiltrængt lille løft til industritilliden i eurozonen

22. november 2019
Gå til nyhedsoversigt

Netop offentliggjorte tal for stemningen hos virksomhederne i eurozonen viser et lille fald i stemningen. Det er indkøbschefernes vurdering givet ved PMI. Det samlede PMI-indeks falder marginalt i november til 50,3 fra 50,6 i oktober og nærmer sig således en anelse 50-grænsen, som definerer en økonomi i henholdsvis fremgang eller tilbagegang.

Det er service som trækker ned i PMI, som går fra 52,2 til 51,5. Omvendt trækker industritilliden op, hvor indekset stiger fra 45,9 til 46,6, og stigningen i industriens humør er vel at mærke bredt funderet.

Positivt er det, at industrivirksomhederne igen ser ud til at have fundet bare lidt af arbejdsglæden frem. Humøret har ellers været skidt, hvor det har nærmet sig det ringeste niveau siden den finansielle krise. Nu har vi nu set stigninger de seneste to måneder, og den endnu bedre nyhed er, at fremgangen primært skyldes et antal stigende nye ordre. Det skaber grobund for en snært af optimisme, da indgangen af nye ordre er en god indikator for den fremtidige udvikling i humøret. Vi skal dog huske på, at niveauet fortsat er lavt og bekymringerne på ingen måde kan lægges til side. Samtidig er frygten, at den lave industritillid trækker service yderligere ned, og dagens tal med fald i service giver næring til den bekymring.

Med dagens tal er også offentliggjort tal for Tyskland og Frankrig. Her tegner der sig et fælles billede for industrien, som i høj grad ligner den samlede udvikling for hele eurozonen.

Risikobilledet for dansk økonomi forbliver intakt

Trods stigningen i industritilliden i dag, så er niveauerne fortsat lave. Selvom der er en lettelse i de politiske tåger, og Tyskland dribler udenom teknisk recession, så er de største risici for dansk økonomi de udenlandske mørke skyer, som altså fortsat hænger tungt i luften.

Vi er som en lille åben økonomi sårbar overfor udviklingen på de internationale markeder, som står svagere end for et år siden. Eskalerer handelskrigen, herunder også mellem USA og EU, vil det få markant effekt på den europæiske økonomi og dermed også Danmark. Vi kører ikke udenom, og selvom vi har en mindre konjunkturfølsom eksport med et solidt fokus på medicin og vindmøller, så vil en global vækstafmatning trække dansk økonomi med ned. Isolerer vi det til europæisk økonomi, så går mere end 50% af den danske eksport til EU. Det beskæftiger enten direkte eller indirekte mere end 400.000 danske jobs, hvoraf en del af dem vil være i risikozonen, hvis europæisk økonomi for alvor slår i bakgear.

Især den tyske industri har været ramt, hvor PMI altså stiger en snært i dag. Med til historien hører også, at Tyskland lige akkurat driblede udenom en teknisk recession, efter væksten i 3. kvartal lød på 0,1%. Her til morgen er der offentliggjort yderligere tal for den tyske vækst, som viser, at lagernedbringelse trak det tyske BNP ned. Dermed er der en indikation af, at tysk økonomi er i en bedre forfatning, end hvad BNP-væksten egentlig tilsiger. Vi er dog langtfra der endnu, hvor vi lægger bekymringen for den tyske økonomi til side.