Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Opsvinget kan få en levetidsforlængelse

Opsvinget kan få en levetidsforlængelse

4. september 2019
Gå til nyhedsoversigt

Opsvinget kan få en levetidsforlængelse

I øjeblikket kan den amerikanske økonomi fejre det længste opsving i nyere tid, dvs. siden 1930. Imidlertid frygter flere og flere på finansmarkedet, at festen snart kan være slut, og at en recession (mindst to kvartaler i træk med minusvækst i økonomien) kan være på vej. Det skal erkendes, at risikoen er steget på det seneste, men der er flere argumenter for, at opsvinget i amerikansk og europæisk økonomi vil fortsætte, bare i lavere tempo end de seneste år.

Finansmarkedets frygt for en snarlig amerikansk recession har fået ekstra næring, efter at renten på en 10-årig statsobligation er faldet til et lavere niveau end renten på en 2-årig statsobligation (også kaldet for en ”invers” rentekurve). Det har nemlig været tilfældet forud for de seneste 40 års fem recessioner i den amerikanske økonomi. Men signalet kan være falsk denne gang, fordi pengepolitikken er en helt anden i dag med lavrentepolitik og massiv udpumpning af likviditet fra centralbankerne, hvilket ikke har været tilfældet tidligere. Populært sagt skævvrider pengepolitikken i dag obligationsmarkedet, fordi enorme summer jagter et afkast.

Desuden er det værd at bemærke, at det kun er i USA, at der historisk har været en klar sammenhæng mellem renterne og recessionerne. Hvilket måske er forklaringen på, at det har fået så stor opmærksomhed. I Tyskland, f.eks., er der tæt på ingen sammenhæng mellem den tyske rentekurve og den tyske økonomi.

Hvis man glemmer alt om skøn på fremtiden og i stedet tager et snapshot af amerikansk og europæisk økonomi her-og-nu, er billedet anderledes positivt, hvilket gør det svært at forstå de nuværende meget lave obligationsrenter. Snapshottet viser nemlig, at økonomierne fortsat har det rimelig godt, selv om væksttempoet er aftaget i forhold til tidligere. Den vigtigste vækstmotor, privatforbruget, snurrer fortsat lystigt i begge økonomier, fordi forbrugerne nyder godt af lav inflation, lave renter og stigende beskæftigelse.

Desuden er der kommet nyt frem fra finanspolitikken (det som politikerne styrer) i både Tyskland og USA, som er meget positivt, og som kan være med til at forlænge opsvinget. De tyske politikere synes omsider at være villige til at bruge noget af Tysklands store økonomiske råderum på at stimulere økonomien, hvis det skulle blive nødvendigt. I Tyskland har overskud på de offentlige budgetter været et mantra siden 2014, hvor den finanspolitiske livrem blev spænd flere huller ind i Europa som modsvar på statsgældskrisen. Resultatet blev, at pengepolitikken kom til at stå alene som middel til at stimulere økonomien. ECB’s lempelige pengepolitik har på mange måder været en succes, men grænsen synes at være nået. Stram finanspolitik og lempelig pengepolitik modarbejder hinanden. Derfor er de nye toner fra Tyskland meget positive.

Også i USA tales nu om muligheden for at lempe finanspolitikken yderligere, hvis økonomien matter uventet meget af.

Hvis politikerne gør ord til handling, så kan det levetidsforlænge opsvinget i amerikansk og europæisk økonomi. For finansmarkedet peger det i retning af, at der er potentiale for flere kursstigninger på aktier, mens pilen peger opad for obligationsrenterne på sigt.

Artiklen er bragt på finans.dk den 2. september