Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Lille bedring i de tyske virksomheders humør

Lille bedring i de tyske virksomheders humør

25. november 2019
Gå til nyhedsoversigt

Netop offentliggjorte tal for IFO-indekset, der måler de tyske virksomheders vurdering af forretningssituationen, viser at de tyske virksomheder blev i lidt bedre humør i november.

IFO-indekset steg til 95 i november fra 94,6 i oktober. IFO-indekset er derfor meget på linje med fredagens PMI-tal, der også viste en lille forbedring. PMI-tallene for Tyskland viste bedring i industrien, mens servicesektoren lod til fortsat at være ramt af vækstnedgangen i tyskøkonomi. Da IFO-tallene dækker over flere virksomheder og brancher end PMI-indekset, behøver de to indeks for det første ikke altid være enige, og for det andet giver IFO-indekset et lidt bredere indblik i den tyske økonomi. Det var derfor en god nyhed at IFO indekset også viste bedring.

Indekset for den nuværende situation steg fra 97,8 til 97,9. Tyskland styrede uden om en teknisk recession med en vækst på 0,1 procent i 3. kvartal, og kraver man i tallene skyldes den lave vækst heldigvis en voldsom lagernedbringelse der samlet set trak væksten 0,7 procentpoint lavere.

Virksomhedernes vurdering af situationen om 6 måneder steg fra 91,5 til 92,1. Markedet havde egentlig forventet en større stigning, og må derved se sig en smule skuffede. Selvom indekset stiger, skal det understreges, at indekset fortsat er på et lavt niveau. Vi skal helt tilbage til 2009 for, at de tyske virksomheder var ligeså bekymrede omkring fremtiden.

Der er desværre rigtig mange gode grunde til at de tyske virksomheder er urolige for fremtiden, da den globale usikkerhed er høj. Den tyske industri er i høj grad afhængig af eksport, og særligt eksporten har det svært af flere årsager; afmatningen i global vækst, handelskrigen og brexit er alle med til at gøre livet surt for den tyske industri.

Kan smitte af på den danske eksport

Det er naturligvis dårlig nyt for dansk økonomi, når der ikke er mere gang i hjulene på vores største eksportmarked. Eksporten er nemlig en væsentlig vækstmotor i dansk økonomi, og Tyskland er Danmarks største handelspartner, og 110.000 danske jobs er knyttet til den tyske eksport.

Selvom opsvinget herhjemme gennemgående er robust, og indtil videre ikke har ladet sig tynge synderligt af den globale usikkerhed, så vil det på sigt blive svært at bibeholde væksten, hvis det kun er de danske forbrugere, der skal drive efterspørgslen.

Vi tror, at den danske eksport får svært ved at fortsætte de gode takter, hvis ikke vores største samhandelsparter får mere medvind til økonomien de kommende måneder.