Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Lavere tro på fremtiden i Tyskland skaber bekymringer for den danske eksport

Lavere tro på fremtiden i Tyskland skaber bekymringer for den danske eksport

24. september 2019
Gå til nyhedsoversigt

Netop offentliggjorte tal for det såkaldte IFO-indeks, der måler de tyske virksomheders vurdering af forretningssituationen, viser at de tyske virksomheder er blevet mere pessimistiske omkring fremtiden mens de vurderer den nuværende situation som mere gunstig.

IFO-indekset steg fra 94,3 til 94,6 som følge af at de tyske virksomheder vurderer at den nuværende situation som værende mere positiv, og indekset steg fra 97,4 til 98,5. Dog er det som økonom bekymrende at virksomhedernes vurdering af fremtiden falder.

Virksomhedernes vurdering af situationen om 6 måneder faldt fra 91,3 til 90,8 og det er der desværre rigtig mange gode grunde til da den globale usikkerhed er enormt høj. Faldet i IFO indekset skyldes derfor blandt andet at den tyske industri i høj grad er afhængig af eksport og særligt eksporten har det svært af flere årsager; afmatningen i global vækst, handelskrigen og brexit er alle med til at gøre livet svære for den tyske industri.

IFO-indekset afviger derfor en anelse fra gårsdagens PMI tal. IFO-indekset er dog interessant da det dækker flere virksomheder end PMI, og de to indeks behøver derfor ikke være enige.

Kan smitte af på den danske eksport

Det er naturligvis dårlig nyt for dansk økonomi, når aktiviteten på vores største eksportmarked viser tegn på afmatning. Eksporten er nemlig en væsentlig vækstmotor i dansk økonomi.

Selvom opsvinget herhjemme gennemgående er robust, og indtil videre ikke har ladet sig tynge synderligt af den globale usikkerhed, så vil det på sigt blive svært at bibeholde væksten, hvis det kun er de danske forbrugere der driver efterspørgslen.

Vi tror nemlig at den danske eksport får svært ved at fortsætte de gode takter, hvis ikke vores største samhandelsparter får mere medvind til økonomien de kommende måneder.

Den indenlandske tyske økonomi står stadig stærkt. Ledigheden er lav og lønningerne stigende, og dertil har forbrugerne, ligesom herhjemme fået glæde af rentefald. Derfor vil de indenlandsk orienterede brancher ikke opleve samme modgang som den eksportorienterede industri.