Gå til indhold PrivatErhvervDigital signering Gå til navigation
Derfor holder Trumps handelslogik ikke

Derfor holder Trumps handelslogik ikke

13. april 2018
Gå til nyhedsoversigt

Er der mon en økonom til stede i Trumps administration? For set fra min stol fremstår Trumps økonomiske politik usammenhængende. Umiddelbart virker logikken på overfladen tiltalende: USA har et stort handelsunderskud med Kina, så ved at indføre højere toldsatser kan importen fra Kina reduceres til gavn for den indenlandske produktion. Argumentet holder bare ikke, og her er det nødvendigt at bringe lidt økonomisk teori i spil for at forstå hvorfor.

Når et land har underskud på handelsbalancen, så er det i bund og grund, fordi den indenlandske opsparing (den private plus den offentlige opsparing) er mindre end investeringerne. Når investeringerne er større end opsparingen, så bruger landet mere end det tjener og må derfor låne fra udlandet. Landet har med andre ord behov for at importere mere end der eksporteres. Helt grundlæggende skyldes USA’s handelsunderskud et relativt højt investeringsniveau kombineret med et underskud på de offentlige finanser og en utilstrækkelig privat opsparing. Det er med andre ord interne faktorer og ikke handelspolitik, der er årsag til underskuddet.

Der er flere veje til at nedbringe handelsunderskuddet, men højere told på kinesiske varer er ikke en af dem. Højere toldsatser på kinesiske varer vil blot rette USA’s import mod andre lande, der får en konkurrencefordel i forhold til Kina. Skal handelsunderskuddet ned, må USA enten reducere underskuddet på de offentlige finanser, øge den private opsparing eller sænke investeringerne. Ingen af disse er i spil for nuværende, tværtimod. Trumps mål om at reducere USA’s handelsunderskud står i direkte modsætning til de finanspolitiske lempelser, han har vedtaget, der øger underskuddet på de offentlige finanser. Med mindre en recession rammer USA, eller renterne stiger markant - hvilket vil reducere investeringslysten og øge den private opsparing- så er mit bud, at USA’s betalingsbalanceunderskud vil være endnu større i 2019 end de nuværende 2,6 pct. af BNP.

Dermed ikke sagt, at samhandlen med Kina er uproblematisk. Hovedproblemet er bare ikke handelsunderskuddet, men den manglende beskyttelse af såkaldte intellektuelle rettigheder og kinesernes barrierer for udenlandske virksomheders adgang til det kinesiske marked. For eksempel har Kina en omfattende praksis med, at udenlandske selskaber pålægges at overføre viden og teknologi til en kinesisk partner for at få adgang til det kinesiske marked. Det er ikke kun en udfordring for amerikanske selskaber, men også for europæiske og danske virksomheder.

Derfor er der også alt mulig grund til at glæde sig over denne uges melding fra den kinesiske præsident Xi Jinping, der lægger op til forhandlinger mellem USA og Kina på disse punkter. Risikoen for en handelskrig er rykket en tand længere væk, og hvis Kina bløder op på disse punkter kommer det også danske virksomheder på det kinesiske marked til gode. Vinden blæser nu i den rigtige retning.

Bragt i Børsen 13. april 2018