Gå til indhold PrivatErhvervDigital signering Gå til navigation
Periskopet sommer 2019

Periskopet sommer 2019

19. juni 2019
Gå til nyhedsoversigt

De økonomiske risici vokser

Den politiske usikkerhed (handelskonflikt, Brexit mm.) har bidt sig fast, og væksttempoet i verdensøkonomien er dalet, mest i eurozonen. Der er ingen tegn på snarlig bedring: De fremadrettede stemnings- og aktivitetsbarometre peger nedad, ligesom den politiske usikkerhed fortsætter med potentiale til at kunne blive værre.

På den baggrund har vi nedjusteret BNP-vækstskønnet for eurozonen i 2020 til 0,8-1,0 pct., mens vi fastholder et BNP-skøn for 2019 på 1,0-1,2 pct.

Vækstskønnene for USA er holdt uændrede i forhold til sidst, nemlig 2,50-2,75 pct. i 2019 aftagende til 1,5-2,0 pct. i 2020.

Afgørende for væksten i både USA og i eurozonen bliver, hvordan arbejdsmarkedet reagerer på den voksende usikkerhed. Risikoen er, at usikkerheden fører til en op-bremsning i den ellers så robuste fremgang på arbejdsmarkedet. Hvis ledigheden begynder at stige, vil det med stor sandsynlighed ramme privatforbruget, og dermed vil den helt afgørende vækstmotor i både USA og i eurozonen få det svært. I det scenarie er risikoen for recession steget.

Der er forsat udsigt til vækst i den danske økonomi, men på et lavere niveau end tidligere. Gode betingelser for forbrugerne vil gøre privatforbruget til den danske vækstmotor, mens aftagende vækst i vores samhandelslande betyder lavere investerings- og eksportvækst fremadrettet.

Renterne forventes at forblive lave i Europa det næste års tid på grund af lav vækst, lav inflation samt den store usikkerhed om udsigterne. Ydermere er der risiko for en forværring sidst på året, hvis Trump udvider handelskrigen til også at omfatte EU.

ECB og Danmarks Nationalbank forventes at holde deres pengepolitiske renter i ro det kommende år, bl.a. for at undgå yderligere problemer i den skrøbelige europæiske banksektor. Den amerikanske centralbank forventes at sænke deres pengepolitske rente to gange indenfor det kommende år.

Her kan du læse Periskopet sommer 2019