Gå til indhold PrivatErhvervDigital signering Gå til navigation
Periskopet forår 2019

Periskopet forår 2019

26. marts 2019
Gå til nyhedsoversigt

Guldlok er falmet

Vores vurdering er, at verdensøkonomien er ved at bevæge sig ud af et unormalt konjunkturforløb og ind i en mere normal gænge. På sin vis fortsætter Guldlok-scenariet (økonomisk vækst og lav inflation) om end i en falmet udgave i forhold til, hvad der var forventet i den forrige udgave af Periskopet.

Aktuelt forventer vi en BNP-vækst i USA i år i intervallet 2,25-2,5 pct., hvilket er et uændret skøn i forhold til tidligere. Derimod er BNP-vækstskønnet på eurozonen sænket til 1,0-1,25 pct. mod et skøn på 1,75 pct. sidst. For 2020 forventes lavere væksttempo i USA og et nogenlunde uændret væksttempo i eurozonen.

Inflationen forventes grundlæggende at forblive lav, men dog med ”pil op” på grund af tiltagende lønstigningstakt i både USA og i eurozonen.

Samtidig skal dog nævnes, at der er usædvanlig mange usikkerhedsfaktorer i spil, som kan få udviklingen til at tage en anden retning end i hovedscenariet. Det er eksempelvis Brexit, handelskonflikten mellem USA og Kina og risikoen for øget amerikansk importtold på biler fra EU.

Pengepolitikken forventes at blive holdt uændret i både USA og i eurozonen de kommende 12 måneder. Renten på 10-årige statsobligationer forventes at forblive omkring de nuværende niveauer på 3 måneders sigt og at være let stigende på 12 måneders sigt.

Det danske opsving er relativt afdæmpet, men særdeles robust. Det skyldes, at både virksomhederne og forbrugerne indtil videre har været tilbageholdende med forbrug og investeringer. Tilbageholdenheden betyder, at der er plads til vækst de kommende år, men i et lavere tempo end tidligere. Det robuste danske opsving betyder også, at risikofaktorerne skal findes uden for landets grænser.

Her kan du læse Periskopet forår 2019