Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Slut med vækstrekorderne i dansk økonomi

Slut med vækstrekorderne i dansk økonomi

5. marts 2018
Gå til nyhedsoversigt

Dansk økonomi er tilbage på vækstsporet. Fra tredje til fjerde kvartal 2017 voksede BNP med 1 pct. efter et fald på 0,8 pct. i det foregående kvartal. Det bekræfter at tredje kvartals negative vækst var en enlig svale. For 2017 som helhed blev væksten på 2,1 pct. hvilket er den højeste vækst i 11 år. En del af dette skyldes dog et ekstraordinært løft til eksporten fra en enkelt betaling i første kvartal, der samlet løfter væksten i 2017 med 0,4 pct. point.

Den store engangsbetaling, der løftede eksporten i første kvartal 2017, skyldes at firmaet Forward-Pharma fik en betaling på omkring 9 mia. kroner i februar for brug af deres patenter. Det giver til gengæld et stort fald i eksporten i 2. kvartal og er årsag til et rodet billede for BNP-væksten både i 2017 og i år.

Den flotte vækst i 2017 betyder at det slut med vækstrekorderne for denne omgang. Ser vi fremad forventer vi en vækst på 1,5 i 2018 og 1,9 i 2019. Den lave vækst i 2018 er ikke fordi opsvinget er ved at løbe ud i sandet. Det tilsyneladende underlige vækstforløb kommer af tekniske forhold, kendt som underhæng. Med andre ord kommer nettoeksporten til at bidrage negativt i 2018 fordi den kommer fra et meget højt niveau i starten af 2017. Grundlæggende ser det fortsat rigtigt fornuftigt ud for dansk økonomi i de kommende kvartaler, med et opsving, der er bredt funderet.

Der er både risici på op- og nedsiden i vores prognose. Danskerne lægger i øjeblikket mere til side af deres indkomst end ”normalt”, og forbruger en mindre andel – de har med andre ord en lav forbrugskvote og høj opsparingskvote i forhold til det historiske gennemsnit. Slækker forbrugerne på forsigtigheden er der plads til, at forbruget kan stige endnu mere end i vores hovedscenarie.

Den største risiko på nedsiden er en mere markant rentestigning, udløst af højere inflation og strammere pengepolitik. Stiger renterne hurtigere end ventet, kan det lægge en dæmper på boligmarkedet og investeringerne herhjemme såvel som i udlandet. Stigende renter vil derved også påvirke vores samhandelspartnere og derved vores eksport. Derudover er risikoen for en egentlig handelskrig globalt steget efter at Trump meddelte sin intention om at lægge ekstra importafgifter på stål og aluminium.

 Hele prognosen kan læses her