Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Prognose for dansk økonomi: Det bliver ikke meget bedre

Prognose for dansk økonomi: Det bliver ikke meget bedre

15. november 2018
Gå til nyhedsoversigt

Robust opsving, men vi er forbi toppen

Dansk økonomi går nu ind i sit sjette år med opsving. Selvom en revision af BNP fra 2015-2017 har løftet væksten i disse år fra i gennemsnit 2 pct. til 2,3 pct., så er indtrykket af det nuværende opsving fortsat, at det har været moderat. Fx var væksten 3 pct. om året igennem højkonjunkturen i 1997-2000 og 2004-2006.

En af årsagerne er, at der ikke på samme måde som under tidligere opsving har været en stigning i kreditvæksten. Både forbrugere og virksomheder har været tilbageholdende med at låne penge, og forbrugerne har i vid udstrækning brugt den stigende indkomst til at spare op og afdrage på gælden. Det gør økonomien mere robust og risikoen for en brat vækstnedgang langt mindre end under tidligere opsving. Vi forventer, at BNP vokser med 2 pct. næste år og 1,7 pct. i 2020.

Den største fare for væksten ligger udenfor landets grænser. Opsvinget i euroområdets økonomi har tabt fart, og de fremadrettede indikatorer peger på fortsat afmatning over de kommende måneder. Usikkerheden omkring effekterne af den verserende handelskrig kan sætte sig i virksomhedernes investeringslyst globalt og det er en risikofaktor for dansk vækst.

Arbejdsmarkedet strammer til

Selvom BNP-væksten ikke imponerer, så gør beskæftigelsen det: over det seneste år er der kommet 40.000 flere i job herhjemme, og imponerende 214.000 siden arbejdsmarkedet vendte i midten af 2013. Det har kunnet lade sig gøre fordi, der er kommet væsentligt flere i arbejdsstyrken i perioden, i høj grad i form af udenlandsk arbejdskraft.

Der er dog tegn på, at mangel på arbejdskraft kan lægge en dæmper på væksten fremadrettet. Ser vi på et bredt udsnit af arbejdsmarkedsindikatorer, så viser de, at arbejdsmarkedet på nogle parametre er ved at være ligeså stramt som på toppen af højkonjunkturen i 2007, mens der stadig er noget at give af på andre parametre. Det er særligt jobvæksten, antallet af ledige stillinger og virksomhedernes mangel på arbejdskraft, der ligger på et højt niveau. Der er til gengæld ikke nær det samme lønpres som under de foregående højkonjunktur og AKU-ledigheden indikerer, at der fortsat er en ledig arbejdskraftreserve.

En højere lønvækst er ikke for nuværende et problem for dansk økonomi, lønningerne stiger også i mange af vores samhandelslande og vores konkurrenceevne er fortsat god. Men tidligere erfaringer har vist, at lønvækst kan tiltage pludseligt, og får vi en mere voldsom udvikling, kan det skade konkurrenceevnen og trække væksten nedad.

Over de kommende to år står arbejdsstyrken til at vokse yderligere, blandt andet som følge af en højere pensionsalder. Der er dog ikke udsigt til, at arbejdsstyrken vil vokse i samme tempo som beskæftigelsen, og vi forventer et gradvist yderligere fald i ledigheden over de kommende to år og en yderligere stigning i løninflationen.

hele prognosen kan læses her