Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Det bliver ikke meget bedre for dansk økonomi

Det bliver ikke meget bedre for dansk økonomi

23. november 2018
Gå til nyhedsoversigt

Opsvinget går nu ind i sit sjette år, og selv om der er plads til yderligere fremgang de kommende år, så skal vi formentlig vænne os til et lidt lavere væksttempo. Det skyldes både internationale og indenlandske forhold.

Videoen kan ikke afspilles, da du ikke har tilladt brug af cookies.

Hvis vi starter med det første, så er væksttempoet i euroområdet kommet ned i gear i år, og der er åbnet et overraskende stort gab til USA. Dermed er den globale vækst blevet mere afhængig af efterspørgslen fra USA, hvor Trumps finanspolitiske lempelser har sendt vækstraterne i vejret. Det giver anledning til en vis bekymring omkring holdbarheden af det globale opsving. For hvordan vil amerikansk økonomi klare sig, når væksteffekten fra de finanspolitiske lempelser aftager, og renterne i mellemtiden er steget yderligere. En betydelig vækstnedgang er ikke usandsynlig, og det vil også kunne mærkes i dansk økonomi. Hvis opsvinget skal være holdbart, er der brug for, at efterspørgslen i euroområdet kommer op i gear igen. 

Heldigvis er der til en vis grad tale om midlertidige faktorer, der har påvirket euroområdet - og særligt tysk økonomi - negativt på det seneste. Nye standarder for bilers udledning af forurening har medført en opbremsning i bilindustrien, der er en af Tysklands hovedindustrier. Men der er formentligt mere end blot biler på spil. De seneste aktivitetsindikatorer for virksomhederne i euroområdet peger på lavere vækst og en aftagende optimisme omkring fremtiden. Risikoen er, at den seneste tids svaghed er udtryk for en mere grundlæggende afmatning i euroområdets økonomi, hvor de geopolitiske udfordringer, såsom handelskrig og Brexit, for alvor har sat sig i virksomhedernes tro på fremtiden. Er det tilfældet, så er udsigterne for det globale opsving og dermed eksporten, der er en af de store vækstmotorer i dansk økonomi, ikke så lyse, som man kunne håbe.

Vi kan så glæde os over, at dansk økonomi er mere robust i dag, end det var tilfældet op til finanskrisen, og at nedturen, når den kommer, sandsynligvis bliver mere mild. Det skyldes blandt andet, at kreditvæksten har været langt mere afdæmpet, og vi er langt fra det lånefinansierede forbrugsboom, der kendetegnede perioden op til finanskrisen. Men træerne vokser ikke ind i himlen – der er også udfordringer på den hjemlige scene. Et bredt udsnit af arbejdsmarkedsindikatorer viser, at arbejdsmarkedet på nogle parametre er ved at være ligeså stramt som på toppen af højkonjunkturen i 2007, mens der stadig er noget at give af på andre parametre. En egentlig overophedning af arbejdsmarkedet står ikke lige for, men der kommer til at være mere kamp om arbejdskraften, og det kan lægge en dæmper på produktionen.

Summer vi det hele sammen, så ser vi ikke en afgrund foran dansk økonomi, men en periode med lidt mindre kog på kedlerne. Risikoen er dog tilstede for en mere hård opbremsning, hvis den seneste vækstnedgang i euroområdet viser sig at være af mere permanent karakter.