Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Vi er stadig langt fra overopheding

Vi er stadig langt fra overopheding

5. januar 2018
Gå til nyhedsoversigt

Et af de emner, der med garanti vil blive diskuteret heftigt her i det nye år, er faren for overophedning af dansk økonomi.

Beskæftigelsen er steget uafbrudt siden midten af 2013, og alt peger på, at virksomhederne vil få brug for endnu flere hænder de kommende år. Flere virksomheder melder om mangel på arbejdskraft, men det er ikke det samme som overophedning. Det er derimod helt naturligt, når økonomien bevæger sig fra opsving til højkonjunktur. Det er dog helt på sin plads at tale om flaskehalse. Særligt i bygge- og anlægssektoren, hvor knap hver tredje virksomhed melder om mangel på arbejdskraft. Men i industrien er det blot hver tiende virksomhed, der melder om mangel på arbejdskraft, mens det i de private serviceerhverv er hver syvende. Derfor klinger det også hult i mine ører, når fremtrædende økonomiske kommentatorer udråber ethvert svagt nøgletal til et symptom på virksomhedernes akutte mangel på arbejdskraft. Det mener jeg er en stærk forsimpling af virkeligheden.

Ser vi på fakta, så viser den mest omfattende undersøgelse af rekrutteringsvanskeligheder herhjemme foretaget af STAR et mere positivt billede: I efterårsrapporten fremgår det, at antallet af forgæves rekrutteringer i efteråret 2017 var på lige over 20.000 stillinger, stort set det samme niveau som for to år siden. På toppen af højkonjunkturen i 2006 var der tale om forgæves rekrutteringer til 70.000 stillinger – altså mere end tre gange så mange.

Det bemærkelsesværdige er, at beskæftigelsesfremgangen indtil videre er sket uden noget større opadgående pres på lønningerne og med en relativt stabil ledighedsprocent siden starten af 2016, der p.t. er på 4,3 pct. Det skyldes først og fremmest, at arbejdsstyrken i samme periode er udvidet markant – en tendens der står til fortsætte. Ifølge Økonomisk Redegørelse ventes beskæftigelsen i det nuværende opsving at stige med stort set samme antal personer som i det foregående opsving fra 2004-2008. Men arbejdsstyrken vil til forskel være steget med dobbelt så meget. Det skyldes en stor tilgang af udenlandsk arbejdskraft og reformer, der bidrager til at holde danskerne længere tid på arbejdsmarkedet i disse år.

Et middel til at fastholde og rekruttere kvalificeret arbejdskraft, også fra udlandet, er at hæve lønningerne. Den nuværende lave lønstigningstakt på 2,3 pct. og de danske virksomheders stærke konkurrenceevne giver plads til lønstigninger. Vel og mærke uden at det sætter fremgangen i dansk økonomi over styr.

Når det er sagt, så er der god grund til at sikre virksomhederne adgang til kvalificeret arbejdskraft både nu og i fremtiden. Gennem uddannelse og opkvalificering. Ved at øge erhvervsfrekvensen for grupper, hvor potentialet er stort. Og ved at sikre virksomhederne adgang til højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Men at tilskrive al svaghed i dansk økonomi mangel på arbejdskraft er forsimplet og i værste tilfælde lodret forkert.

Bragt i Børsen 5. januar 2018