Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Rekordvækst - Panderynker frem for jubel

Rekordvækst - Panderynker frem for jubel

2. marts 2018
Gå til nyhedsoversigt

I denne uge kom Danmarks Statistik med BNP-tal for fjerde kvartal 2017, og dermed kan vi gøre status over væksten i 2017. Den landede på 2,1 pct. hvilket er det højeste niveau i 11 år. Det burde jo give anledning til jubelscener! Men BNP-tallene giver faktisk mere grund til panderynker.

De udstiller nemlig endnu en gang problemerne ved at bruge BNP som rettesnor for udviklingen i dansk økonomi. For selvom 2017 bød på den højeste vækst siden 2006, var Danmark faktisk i teknisk recession i halvdelen af året med negativ vækst i både 2. og 3. kvartal.

Det skyldes to faktorer, der intet har at gøre med den underliggende styrke i dansk økonomi. I første kvartal 2017 indgik den danske virksomhed Forward Pharma en patentaftale med selskabet Biogen, og det gav en engangsbetaling på knap 9 mia. danske kroner. Det giver et voldsomt hop i eksporten i 1. kvartal 2017 og et tilsvarende fald i 2. kvartal. I 3. kvartal er den så gal igen, for her rammer forhandlingerne om registreringsafgiften det danske bilsalg, hvilket sender privatforbruget i dørken, men giver et gevaldigt løft i forbruget i 4. kvartal.

Det giver derfor rigtig god mening at bruge andre tal end BNP for at få klarhed over tilstanden i dansk økonomi. De tal vi heldigvis en lang række af.

Særligt udviklingen i beskæftigelsen har vist sig at være en god ”temperaturmåler”, og her er der bestemt ikke tegn på krise. Lønmodtagerbeskæftigelsen steg med 11.600 personer i de tre sidste måneder af 2017, og dermed holdt jobvæksten et højt tempo ind i 2018. Den megen snak om mangel på arbejdskraft og tilbagegang i udenlandsk arbejdskraft er svær at finde i data. Antallet af udenlandske arbejdere steg med knap 4.800 personer i fjerde kvartal, når man renser for almindelige sæsonudsving. Det er på niveau med udviklingen de seneste fire år.

Antallet af virksomheder, der melder om mangel på arbejdskraft, har været stort set stabilt over det seneste år, og der er ikke tegn på et tiltagende lønpres. Det giver grund til optimisme og en tro på, at det ikke er mangel på arbejdskraft, der kommer til at bremse dansk økonomi i år.

Andre indikatorer er også grundlæggende positive: Konjunkturbarometrene viser stærkt stigende optimisme i serviceerhvervene og høj optimisme i både industri og byggeri.

Forbrugertilliden ligger højt, og grundlæggende er økonomien hos de danske husholdningerne bundsolid med faldende gæld og høj opsparing i forhold til indkomsterne. Hos vores samhandelspartnere er der tegn på, at væksten topper her i starten af året, men på meget høje niveauer – det tegner godt for dansk eksport. Summa summarum, så er der rigtig mange gode grunde til at tro, at året vil byde på fin fremgang i dansk økonomi.

At prognoserne for dansk økonomi nu vil vise en markant nedgang i væksten i 2018 i forhold til 2017 er ren teknik og kan med ro ignoreres, så længe beskæftigelsen mv. holder dampen oppe.

bragt i Børsen 2. marts 2018