Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Et buldrende opsving er det altså ikke

Et buldrende opsving er det altså ikke

11. maj 2018
Gå til nyhedsoversigt

Dansk økonomi er nu gået ind i sit sjette år med stigende beskæftigelse og positiv BNP-vækst, men det er fortsat et opsving med forbavsende lav flyvehøjde. Selvfølgelig er høj vækst er ikke altid af det gode. Som vi så under finanskrisen, kan der følge store ubalancer i økonomien med, men der er vi langt fra i dag.

De seneste tre år er BNP steget med lige knap 2 pct. om året, mens det tilsvarende tal for højkonjunkturen i 2004-2006 og 1997-2000 var 3 pct. om året. Nu er BNP som bekendt ikke altid det bedste mål for økonomisk vækst, og særligt herhjemme har arbejdsmarkedet været en bedre indikator de senere år. Og beskæftigelsen satte rekord i januar, så alt er vel godt? Ikke helt, for med til historien hører, at der er kommet mere end 20.000 flere i arbejdsstyrken og i det lys blegner rekorden. Læg dertil, at beskæftigelsen de seneste år i stigende grad er sket som deltidsansættelser - dvs. at hver enkelt ansat i gennemsnit arbejder færre timer. Summa summarum skal vi glæde os over, at det går fremad, men et buldrende opsving er det altså ikke.

Særligt bekymrende er det, at erhvervsinvesteringerne fortsat halter. Under højkonjunkturen i midt-00’erne udgjorde erhvervsinvesteringerne 17 pct. af BNP – i dag er det godt 15,5 pct. af BNP. Læg dertil, at investeringskvoten i hele perioden fra 2010 indtil midt 2016 har ligget under sit historiske gennemsnit. Det er en udfordring. Ikke blot for væksten her og nu, men også på længere sigt. Det er i bund og grund fremgang i produktiviteten, der skal gøre os rigere på lang sigt, og produktivitetsvækst afhænger af investeringer, særligt i IT. For at citere den Nobelprisvindende økonom Robert Solow så kan robotterne ses alle vegne - på nær i produktivitetsstatistikkerne. Med andre ord så investeres der grundlæggende for lidt ude i virksomhederne, til at det for alvor løfter den værdi, hver medarbejder kan skabe per arbejdstime. Denne uges tal for væksten i arbejdsproduktiviteten herhjemme bekræfter billedet. Godt nok skal statistikken tages med et gran salt, men ser vi på arbejdsproduktiviteten i de private byerhverv over perioden fra 2012 til i dag, er der tale om en svag udvikling set med historiske briller. Det samme billede gør sig i øvrigt gældende i mange andre lande i Europa.

Det store spørgsmål er naturligvis: Hvad holder investeringerne tilbage? Umiddelbart burde den nuværende konjunktursituation være et smørhul for virksomhedernes lyst til at investere – renterne er lave, og den globale efterspørgsel vokser solidt. De mulige forklaringer kan være større usikkerhed, strammere kreditvilkår og det faktum, at den investeringsfattige servicesektor fylder mere i økonomien. Hvad end årsagen er, er der brug for fokus fra politisk side på at løfte investeringsaktiviteten herhjemme. Det er i de gode tider, at virksomhederne skal foretage de investeringer, der skal sikre dansk vækst i fremtiden, så det er nu, vi har chancen.

Bragt i Børsen 11. maj 2018