Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Det går jo godt: Drop BNP – se på beskæftigelsen

Det går jo godt: Drop BNP – se på beskæftigelsen

7. november 2018
Gå til nyhedsoversigt

Denne uge bød på en markant revision af dansk BNP i opadgående retning. Fra 2015-2017 er dansk økonomi vokset med i gennemsnit 2,3 pct. om året mod tidligere antaget 2,0 pct. Dermed ligger dansk vækst i perioden på linje med væksten i euroområdet og slår faktisk Tyskland. Revisionen svarer til, at den samlede danske produktion med et trylleslag er blevet 28 mia. større end først antaget. Årsagen er blandt andet, at Danmarks Statistik har opdaget en fejl i opgørelsen af erhvervsinvesteringerne, der nu viser sig at være godt 10 mia. større end først antaget.

Spoler vi tiden to år tilbage, stod vi i en lignende situation, da Danmarks Statistik reviderede BNP tilbage i tid. Det viste sig også her, at BNP var langt højere end først antaget. Det satte for alvor spørgsmålstegn ved den gængse opfattelse af, at Danmark var i vækstkrise, og at vi havde en særlig problematisk lav produktivitetsudvikling herhjemme. Et tema, der i årene op til revisionen, havde massiv politisk opmærksomhed og blandt andet udmøntede sig i nedsættelsen af Produktivitetskommissionen i 2012.              

Revisioner af BNP i den størrelsesorden, vi har set på det seneste, gør det selvsagt svært for økonomer som mig at bruge de foreløbige BNP-tal, der i forvejen udviser store og til tider uforklarlige sving fra kvartal til kvartal, som konjunkturindikator. Men det understreger også, at politikerne bør være varsomme med at tilrettelægge den løbende økonomiske politik ud fra udviklingen i de foreløbige BNP-tal. Det er først efter tre år, at Danmarks Statistik har inkorporeret alle revisioner og kan erklære nationalregnskabet for endeligt. Men det er unægtelig svært at basere nutidige beslutninger på tre år gamle tal. Her må man ty til andre indikatorer, og den mest pålidelige indikator i dette opsving har vist sig at være udviklingen i beskæftigelsen.

Men hvad siger de reviderede og mere retvisende BNP-tal så om tilstanden i dansk økonomi? De bekræfter det billede, vi har fra den solide beskæftigelsesfremgang. Fra 2015 til 2017 voksede beskæftigelsen med 128.400 personer, svarende til at der i gennemsnit er blevet skabt 3.600 nye jobs hver måned, hvilket er rigtig flot. I år har BNP-tallene indtil videre ikke været prangende, men beskæftigelsesvæksten fortæller igen en anden, mere positiv historie. I 2018 er der i gennemsnit blevet skabt godt 1.000 flere job om måneden end i 2017. Det vidner om et underliggende vækstmomentum i dansk økonomi, der er en del bedre end BNP-tallene indikerer, og som ser ud til at fortsætte ind i 2019.

Når det er sagt, så er det dog også vores forventning, at dansk vækst er ved at passere toppen. Det skyldes et mere udfordrende, globalt vækstbillede, hvor særligt opsvinget i euroområdet har tabt fart over de seneste måneder, og gradvist højere renter det kommende år samt et stramt arbejdsmarked gør det sværere for virksomhederne at skaffe den nødvendige arbejdskraft.

Bragt i Børsen 9. november 2018