Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Producentpriserne er steget med 35% på 1 år

Producentpriserne er steget med 35% på 1 år

15. august 2022
Gå til nyhedsoversigt

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at producentprisindekset for varer er steget med 35,0% i juli sammenlignet med samme måned sidste år. Det er marginalt mindre end i juni, hvor stigningen lød på 35,2%, og dermed bevæger vi os en smule længere væk fra forårets top, hvor stigningen nåede over 37% i både april og maj.

Gennem de første syv måneder i 2022 har producentpriserne ligget 34,6% højere sammenlignet med samme periode året før. Stigningen i producentpriserne har i år været på det højeste i statistikkens historie, som går tilbage til 2006.

Det er blevet mærkbart dyrere at drive virksomhed. Producentpriserne stiger mere end tre gange så hurtigt som for et år siden. Det er også noget, som de danske forbrugere mærker til, da en del af omkostningspresset i øjeblikket bliver skubbet videre til forbrugerne i form af højere forbrugerpriser. Og det ser ikke ud til at være helt slut endnu for de danske forbrugere, selvom vi begynder at nærme os toppen af prisstigningsbjerget, for mange virksomheder forventer fortsat at sætte priserne op.

I detailhandlen forventer knap 60% af butikkerne at hæve priserne de kommende tre måneder, hvor det alene i handlen med fødevarer er oppe på lidt over 80%. I industrien er det 35%, mens det i byggeriet og i servicevirksomhederne er mere end 10% i begge tilfælde. Set i historisk sammenhæng er der for alle erhverv tale om høje niveauer.

Stigningen i forbrugerpriserne ramte i juli 8,7%, som er den kraftigste stigning i forbrugerpriserne i næsten fire årtier. Det er især drevet af energi og fødevarer, men prisstigningerne har bredt sig ud gennem de seneste måneder. Selvom vi forventer en top i inflationen indenfor de kommende måneder, kan danskerne dog ikke ånde helt lettet op endnu, hvilket dagens tal kun synes at bekræfte.

Baggrunden for de eksploderende producentpriser skyldes højere energipriser, råvarepriser og globale flaskehalse, der lægger pres på kapaciteten og presser priserne op. Ruslands invasion af Ukraine samt coronanedlukninger i Kina har skubbet yderligere til prispresset. I den seneste tid har der dog været en opblødning i de globale fødevarepriser, som i juli oplevede det kraftigste månedlige fald i næsten 14 år. Det sker som følge af, at der igen bliver sejlet korn ud af Ukraine. Samtidig er også prisen på olie faldet. Energiforsyningen i producentprisindekset er det seneste år steget med 185% i juli i forhold til sidste år. Samtidig er råstofindvinding steget 136%. Fremstillingen, der har den største vægt i indekset, er steget med knap 14%. Kun stigningstakten i råstofindvinding er aftaget i forhold til sidste måned.

Producentprisindekset viser udviklingen i de priser, som danske producentvirksomheder sælger til andre virksomheder og kan bruges som indikator for retningen i forbrugerpriserne. Producentpriserne er en sammensætning af det, som sælges henholdsvis på det danske marked (hjemmemarkedet) og det udenlandske marked (eksportmarkedet).