Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Erhvervstilliden stiger en anelse

Erhvervstilliden stiger en anelse

30. august 2022
Gå til nyhedsoversigt

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at erhvervstilliden stiger til 100,7 i august fra 98,2 for en måned siden. Det er første gang, at erhvervstilliden stiger i fire måneder. Tilliden ligger dog fortsat nær sit laveste niveau i omkring halvandet år til trods for den mindre stigning i august.                                                                                                                                             

Lidt overraskende stiger erhvervstilliden. Det er på sin vis betryggende, at de foregående tre måneders dyk ikke fortsatte ind i august. Men det er dog et noget fragmenteret billede mellem de forskellige erhverv, og vi kommer samtidig ikke uden om, at de danske virksomheder ikke ser lige så muntert på tilværelsen som for et år siden. Og det er med god grund. Udfordringerne har nærmest tårnet sig op. Tempoet er på vej ned i økonomien, usikkerheden for fremtiden er markant øget og driftsomkostningerne er skudt i vejret.

Tilliden i detailhandlen falder mærkbart og fortsætter dermed den faldende tendens, som har stået på over en lang periode. Det er især den faktiske omsætning, som får stryg i august. Det er ikke overraskende set i lyset af de kraftige prisstigninger, som kunderne står overfor. De seneste tal viser, at handelen set over det seneste år er barberet med næsten 8%, hvilket er blandt de største fald nogensinde målt i detailsalget. Derfor kommer den ringere tillid ikke som nogen stor overraskelse.

Erhvervstilliden stiger primært i industrien i august, hvor både den aktuelle ordrebog og forventningerne til produktionen stiger. I byggeriet går tilliden en anelse op, mens den falder en smule i serviceerhvervene.

Generelt stiger forventningerne til fremtiden hos virksomhederne i august. Men med til den historie hører, at det kommer efter måneder med mærkbare fald. Overordnet set har forventningerne til fremtiden den seneste tid derfor stadig slået revner. Det fortæller, at frygten for et kommende slag fortsat er til stede, men endnu ikke fuldt ud materialiseret sig.

Virksomhedernes omkostninger er drønet i vejret. Siden sidste år er de steget med 35%. Det er de kraftigste stigninger nogensinde målt i producentpriserne. Baggrunden for de eksploderende producentpriser skyldes højere energipriser, råvarepriser og globale flaskehalse, der lægger pres på kapaciteten og presser priserne op. Ruslands invasion af Ukraine samt coronanedlukninger i Kina har skubbet yderligere til prispresset. I den seneste tid har der dog været en opblødning i de globale fødevarepriser, som i juli oplevede det kraftigste månedlige fald i næsten 14 år.