Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Tiltagende lønvækst i 3. kvartal – højeste lønvækst siden 2009

Tiltagende lønvækst i 3. kvartal – højeste lønvækst siden 2009

15. november 2021
Gå til nyhedsoversigt

Nye tal fra Dansk Arbejdsgiverforening viser en årlig lønfremgang på 3,2% i 3. kvartal, hvilket er det højeste siden 2009. Det er en lidt højere lønvækst end vi var vidne til i 2. kvartal, hvor lønvæksten lød på 3,1%. Lønvæksten i 1. kvartal lød på 2,4%. Det betyder, at lønstigningstakten nu for andet kvartal i træk er gået forbi det niveau, som var kendetegnende for niveauet inden krisen, hvor lønvæksten lå i omegnen af 2,5%. 

Med til at forklare den tiltagende lønvækst er dog en række forhold. Flere lokale lønforhandlinger er udskudt som følge af corona fra foråret til efteråret 2020, og påvirker derfor tallene. Derudover drives lønudviklingen også af bidrag fra genebetalinger, fritvalgsordninger og pension. 

De danske lønmodtagere har år efter år fået mere i lønningsposen. Det har krisen i det store hele ikke ændret meget på, hvor lønvæksten kun aftog i krisens indledning, men siden er vendt retur til udgangspunktet og nu altså også er gået forbi det. Og det er netop billedet på coronakrisen, som er opstået som følge af en pandemi og ikke en økonomi som var kommet ud af balance, og derfor ser vi også, at lønudviklingen hurtigt er kommet tilbage på sporet.

Vi har de seneste par måneder set, at også forbrugerpriserne har pil op og stigningen i forbrugerpriserne haler ind på stigningerne i lønningerne. Men lønstigningerne har stadig førertrøjen på, hvilket bliver bekræftet af dagens tal. Det markante pres på arbejdsmarkedet kan få lønningerne til at stige yderligere i den kommende tid, hvor vi omvendt næppe har set toppen på forbrugerpriserne endnu. Så prisstigningerne og lønudviklingen vil konkurrere tæt i den nærmeste fremtid.

Den største lønfremgang ser vi inden for byggeriet, som har en stigningstakt på 4,2% i 3. kvartal mod 4,0% i 2. kvartal. Det går hånd i hånd med, at netop byggeriet melder om travle tilstande, og hvor meldingerne om mangel på arbejdskraft er kraftigt forøget de seneste måneder. Også i industrien er der fremgang, hvor lønstigningstakten i 3. kvartal lyder på 2,9%. I servicesektoren er der stilstand, hvor lønstigningstakten uændret lyder på 3,1%.