Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Ledigheden falder for første gang i 2021

Ledigheden falder for første gang i 2021

29. april 2021
Gå til nyhedsoversigt

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at bruttoledigheden faldt med 1.854 i marts. Det er første gang i 2021, at ledigheden falder, efter den pegede op i både januar og februar. I årets to første måneder steg ledigheden samlet med 5.000. Bruttoledigheden lyder i dag på 128.600, hvilket svarer til en .ledighedsprocent på 4,5%. Det er et fald i forhold til februar, hvor ledighedsprocenten ramte 4,6%.

Genåbningen kommer til at fungere som en fjeder, for dansk økonomi, der springer i vejret over den kommende tid. Feriepengene og vaccineudrulning tilføjer hertil både ekstra og længere springkræft. Den seneste tid er blevet meget lysere, og det er glædeligt, at ledighedstallene nu også melder sig i koret af tegn på fremgang. Uanset om vi kigger til højre, venstre, op eller ned, så er der aktuelt positive signaler fra økonomien, og det kommer til at fortsætte, hvor genåbning og økonomisk aktivitet skyller ind over landet. Det er der også behov for efter en noget tung vinter.

Ledigheden er i dag 24.490 højere sammenlignet med, inden krisen ramte sidste forår. Siden coronakrisens begyndelse i marts sidste år har ledigheden oplevet fald i otte ud af 13 måneder, og omvendt stigning i fem. Men de færre måneders stigninger har samlet domineret, hvorfor ledigheden fortsat på et forhøjet niveau sammenlignet med inden krisen. Inden krisen ramte, nåede bruttoledigheden ned på sit laveste siden 2009 med en ledighedsprocent på 3,6%.

Faldet i ledigheden i marts bygger videre på den optimisme, der aktuelt hersker i dansk økonomi. Ledigheden har uden tvivl toppet og vil sigte videre ned. Vi forventer, at genåbningen såvel som feriepengene vil give et ketchupstød af dimensioner til økonomien over de kommende mange måneder og hive beskæftigelsen op. Efterspørgslen efter arbejdskraft har været høj og højere end normalt siden sommeren sidste år, og i april er arbejdskraftsefterspørgslen så eksploderet yderligere. Således er der foreløbig slået 65% flere stillinger op i april i forhold til gennemsnittet for samme måned gennem de foregående fem år.

Nyere ledighedstal fra Beskæftigelsesministeriet viser i tillæg, at antallet af ledige er faldet yderligere i april. Til og med i går ligger antal af ledige 13.500 personer lavere sammenlignet med ved indgangen til måneden. Også i marts dykkede antallet af ledige, og sammenligner vi med den seneste top i slutningen af februar, så er der omkring 27.000 færre personer tilmeldt ledighed i dag. Tallene fra Beskæftigelsesministeriet er dog ikke sæsonkorrigerede, sm er tilfældet for Danmarks Statistik. Men selvom det seneste fald i ledigheden delvist er båret af ren sæson, så har genåbningen bestemt også sin berettigelse i faldet. Og det bekræfter dagens sæsonkorrigerede tal fra Danmarks Statistik da også.