Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Industriproduktionen var højere end før krisen i december

Industriproduktionen var højere end før krisen i december

8. februar 2021
Gå til nyhedsoversigt

Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at den danske industriproduktion steg med 2,2 procent i december, tallene er sæsonkorrigerede. Industriproduktionen kan dog udvise store udsving måned til måned, oftest som følge af store udsving i medicinalindustriens produktion der i december stiger med 13,8 procent sammenlignet med måneden før. Fraregner vi medicinalindustrien, er der tale om et fald på 1,2 procent. Grundet Covid19 er tallene dog mere usikre end normalt.

Den danske industri har faktisk klaret sig rigtig godt igennem coronakrisen, og sammenligner vi produktionsniveauet med det ingen krisen, så var produktionen i december 1,5 procent over. Fraregner vi medicinalindustrien er produktionen dog 1,8 procent under februar niveauet. Når produktionen i dag ligger så tæt på niveauet i februar, så er det virkelig imponerende, når man tager det produktionsfald på over 8 procent som vi så i starten af krisen.

Når industrien klarer sig så godt som den gør, så skyldes det blandt andet, at denne krise rammer meget skævt. Industrien har formået at komme hurtigt tilbage, sammenlignet med serviceerhvervene, da man ikke på samme måder lider under smitterestrektionerne. Dertil har forbrugere verden over fået en ekstra appetit på at købe vare, da man ikke kan bruge penge på serviceydelser – og det betyder at industrien også har haft mulighed for at afsætte sine varer.

På trods af et hurtigt comeback til industrien, så er der ikke tale om et solskinsår for industrien. For 2020 som helhed har produktion været 3,6 procent lavere end 2019, og samlet set står man til en omsætning, der er 5,5 procent lavere 2019.

Ser vi fremad er vi optimistiske på industriens vegne, da vi tror på en fin vækst i verdensøkonomien. Vaccineudrulningen giver os nemlig en tro på, at verden snart vender tilbage til normalen, hvilket også vil komme industrien til gode. Der er dog lidt ugler i mosen, da vi ser en lille risiko for, at forbrugerne vil skrue ned på deres vareforbrug i månederne efter genåbningen, da serviceydelser vil blive vægtet højere