Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Industriens produktion stiger

Industriens produktion stiger

7. december 2021
Gå til nyhedsoversigt

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den danske industriproduktion steg 2,6% i oktober. En mærkbar del af stigningen kommer fra den danske medicinalsektor, men også uden medicin pegede produktionen en anelse op. Ser vi bort fra medicin, som står for en stor andel af den samlede industri samt nogle ofte store udsving, så steg industriproduktionen ekskl. medicinalsektoren med 0,1%.

Tager vi lidt flere måneders perspektiv på linsen, så har industriproduktionen de seneste tre måneder ligget 2,3% højere end i de foregående tre måneder. Trækker vi dog medicin ud af ligningen, er der tale om en et marginalt fald på -0,2%.

Den danske industri klarer sig flot og har i år slået ny produktionsrekord. Ser vi på årets første 10 måneder, så har industrien produceret næsten 9% mere end i de samme måneder sidste år og 3,5% mere end i 2019, altså tiden før coronakrisen. Mangel på materialer, udstyr og arbejdskraft præger dog hverdagen hos industrivirksomhederne. Og ser vi bort fra medicin, så er industriproduktionen da også fladet meget ud på det seneste, hvilket kan vidne om, at kapacitetsbegrænsningerne bider på yderligere fremgang.

De seneste tal fra Danmarks statistik viser, at 48% af virksomhederne i industrien melder om mangel på materialer og udstyr, mens 38% beretter om mangel på arbejdskraft. Det er det højeste nogensinde målt for industrien. Meldingerne skal tages alvorligt, da det bider på virksomhederne og det yderligere potentiale for dansk økonomi, og noget tyder også på, at det har haft en betydning over den seneste periode, hvor industriens fremgang står mere stille - dog på et rekordhøjt niveau.

Fremgangen i oktober er at spore i 6 ud af 12 underbrancher i industrien, mens der er fald i 5 og altså en enkelt ligger uændret. Størst fremgang i oktober er at finde hos tekstil- og læderindustrien samt i medicinalsektoren.