Gå til indhold PrivatErhvervUnderskriftsrum Gå til navigation
Erhvervstilliden holder højt niveau – højeste i 34 måneder

Erhvervstilliden holder højt niveau – højeste i 34 måneder

29. juni 2021
Gå til nyhedsoversigt

Netop offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik viser, at den danske erhvervstillid stiger til 111,8 i juni fra 110,8 i maj. Det banker erhvervstilliden op i det højeste niveau siden august 2018. På trods af et mindre fald i erhvervstilliden fra april til maj, så befinder vi os fortsat på et højt niveau.

Den høje erhvervstillid går hånd i hånd med genåbningen, og stiger for fjerde måned i streg til det højeste niveau i 34 måneder. Humøret er med andre ord i top hos de danske virksomheder, hvilket afspejler, at vi med genåbningen af samfundet og vaccineudrulningen er på vej tilbage mod mere normale tider.

Det er særligt i detailhandelen, at vi ser den største fremgang i humøret fra maj til juni, mens serviceerhvervene og industrien er uændret.

Mangel på arbejdskraft tiltager

Det høje humør i virksomheder kombineret med danskernes forbrugslyst betyder også, at flere og flere virksomheder melder om mangel på arbejdskraft, hvilket også afspejles i morgenens tal. Heri fremgår det, at 37% af bygge- og anlægsvirksomhederne oplever mangel på arbejdskraft, hvor det var 34% i maj og 25% i april. Det betyder, at niveauet for bygge- og anlægsvirksomhederne nu rammer lidt over det niveau, som vi var vidne til i 2017 og 2018, men hvor vi fortsat er et langt stykke fra tiden op til finanskrisen.

Med mangel på arbejdskraft i byggeriet bliver det sværere at få fat i en håndværker, hvilket vi også har fået et fingerpeg om i starten af juni i år, da vi spurgte danskerne i en spørgeskemaundersøgelse* i samarbejde med Voxmeter. Her svarede 44% af danskerne, at de inden for de sidste år har haft behov for en håndværker. Af dem, som har haft behov for en håndværker det seneste år, svarer 27%, at de oplevede, at håndværkeren ikke havde tid, mens 20% svarer, at de oplevede, at projektet blev dyrere end ventet. En mindre del oplevede også, at opgaven blev forsinket undervejs eller tog længere tid at få udført.

Det er ikke kun i byggeriet, at der opleves mangel på arbejdskraft, da også servicevirksomhederne har samme oplevelse. Her melder 24% af servicevirksomhederne om mangel på arbejdskraft, hvor tallet var 19% i maj. Den tiltagende mangel på arbejdskraft skal ses i lyset af en markant ketchupeffekt i forbindelse med genåbningen af restauranter og caféer kombineret med, at potentielle medarbejdere også er attraktiv arbejdskraft som podere og lignende i forbindelse med coronapandemien.

* Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget af Voxmeter for Arbejdernes Landsbank. Den baserer sig på interview med 1.017 respondenter og er repræsentativ for den danske befolkning over 18 år. Undersøgelsen er gennemført i perioden 28. maj – 4. juni som en webbaseret undersøgelse ved brug af Voxmeters CAWI-system.